Nya ersättningsnivåer för jägare börjar gälla från och med 1 oktober. Foto: Gettyimages, montage

Högre ersättning för eftersök i oktober

De nya föreskrifterna om högre ersättning för eftersök av vilt kommer inte bli klara till den första oktober. Men den högre ersättningen kommer ändå betalas ut från månadsskiftet.

"}}

Naturvårdsverket har tidigare meddelat att de nya föreskrifterna skulle träda i kraft den första oktober 2021. Men myndigheten är inte framme ännu utan arbetar fortfarande med inkomna remissvar.

Men Naturvårdsverket, Polismyndigheten och jägarorganisationerna är överens om vikten att de nya ersättningsnivåerna träder i kraft. Därför har Naturvårdsverket beslutat att det ska börja gälla den första oktober trots att arbetet med föreskrifterna inte är klart.

 Första oktober gäller

Första oktober är alltså brytpunkten. Eftersök utförda före det datumet tillämpas enligt den tidigare ersättningsnivån.

För uppdrag som utförs från och med den första oktober i år, måste återrapporteringen till Polismyndigheten ske senast 31 december 2021.

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 december.

– Syftet med denna lösning är att nya ersättningsnivåer ska kunna utgå för uppdrag utförda från och med den 1 oktober och att det inte ska uppstå en situation där olika ersättningar kan tillämpas för uppdrag utförda under samma period, beroende på när de återrapporteras.

Inte ändrats sedan 2010

De nuvarande ersättningsnivåerna för uppdrag att eftersöka trafikskadat vild har inte ändrats sedan de infördes 2010.

För eftersök på annat vilt än björn, varg, järv, lo, älg och vildsvin föreslås ersättningen bli 780 kronor istället för 400 kronor. Den absoluta merparten av eftersöksuppdragen, över 70 procent, utgörs av eftersök på rådjur. Arbetsinsatsen för att eftersöka exempelvis rådjur är i stort sett är detsamma som för älg och vildsvin. Det är därför rimligt att ersättningen är på samma nivå.

Naturvårdsverket föreslog i somras en månadsersättning på 3 000 kronor för länsansvarig jägare och 1 000 kronor till samordnande jägare. Tidigare utfördes dessa uppdrag på ideell basis.

Eftersom de nya förskrifterna inte är satta, finns det i dagsläget inget svar på vad summan blir.