Freddy Kjellström har suttit som ordförande i Svenska Stövarklubben i 13 år. Nu lämnar han sitt uppdrag. Foto: Privat

Freddy Kjellström avgår som Stövarklubbens ordförande

Stövarklubbens ordförande, Freddy Kjellström, avgår. Han lämnar sin post ett år i förtid.

Kjellström berättar om sin avgång i ett pressmeddelande. ”Mitt beslut om att avgå har växt fram under en längre tid, vilket innebär att valberedningen nu får gott om tid att arbeta med en selektivt ordnad urvalsprocess, för att finna fram en lämplig efterträdare på ordförandeposten”, skriver Freddy Kjellström Han har suttit i Stövarklubbens styrelse i 15 år och varit föreningens ordförande i 13 år. År han beskriver som fantastiska tack vare de medlemmar och företrädare för lokal- och rasklubbar och duktiga hundar han träffat runt om i landet och i Norden. Freddy Kjellström framhåller några av de större utvecklingsfrågor som styrelsen arbetat med och beskriver integreringen av samtliga raskubbar till Svenska Stövarklubben som lyckad. Han tycker också att utvecklingen av magasinet Stövaren blev bra.

Vargsituationen en hotbild

Freddy Kjellström fortsätter i pressmeddelandet: ”Det finns idag ett stort utvecklingspotential för Svenska Stövarklubbens framtid såsom jag bedömer det då vi har friska och väl fungerande stövare jaktligt såväl som exterört sett, men vi har förestående utmaningar när det gäller frågor kring avel, IT-utveckling, administration, och inte minst den jaktpolitiska dimensionen, där vargsituationen tyvärr fortfarande utgör en hotbild på många platser i landet”, skriver Freddy Kjellström.

Owe Karlsson tar över

Owe Karlsson tar över Freddy Kjellströms ordförandeskap fram till Stövarfullmäktige 2020 som väljer ny ordförande. Owe Karlsson har under flera år varit Stövarklubbens vice ordförande och avelsansvarige. Han har också jobbat aktivt som avelsråd och på olika befattningar inom Svenska Finnstövarföreningen. Freddy Kjellström meddelar att han inte lämnar hundvärlden helt utan sitter kvar som suppleant i Svenska Kennelklubbens centralstyrelse. Där leder han Uppfödar- och kennelkonsulentkommittén och har ett internationellt uppdrag som FCI-ledmot i Hound Commission.