Riporna har minskat i Jämtland. Foto: Gettyimages

Förväntad nedgång av antalet ripor

Årets inventering av ripa är nu avslutad i Jämtland. Den visar på en nedgång i beståndet av dalripa.

Inventeringen av ripa inleddes 1996 och sedan dess har bestånden legat över de nivåer man beräknar som ett normalår, det skriver Länsstyrelsen Jämtland i ett pressmeddelande.

Toppåret sedan inventeringsserien inleddes är 2018.

Årets inventering visar dock en minskning i beståndet av dalripa. Enligt länsstyrelsen handlar det om en förväntad nedgång då populationerna av ripa varierar naturligt och de höga nivåerna som noterats tidigare år har bestått under en längre period än vad forskarna spått.

Inga ytterligare begränsningar

Jaktjournalen hr tidigare berättat om att stammarna av smågnagare har kollapsat i delar av fjällvärden, något som skulle kunna påverka ripbestånden negativt. Forskare menar också att jägarnas påverkan på beståndet är minimal.

Länsstyrelsens Jämtlands bedömning är att det inte behöver införas några jaktliga inskränkningar utöver den bag-limit och de jakttrycksbegränsning som finns i länet.