28 av 30 medlemmar röstade nej till upplösningen. SCA och en enskild markägare samt länsstsyrelsen får dock rätt i förvaltningsrätten. Arkivbild: Gettyimages

Förvaltningsrätten ger okej till upplösning av viltvårdsområde

Det klagande i Timrå Norra VVO får inget gehör hos förvaltningsrätten i Härnösand. Viltvårdsområdet ska upplösas i enlighet med länsstyrelsens beslut.

"}}

SCA Skog lämnade in en begäran om att Timrå Norra Viltvårdsområdesförening med en total areal på drygt 3.000 hektar ska upplösas. Ytterligare en markägare anslöt till kravet.

Vid ett möte i föreningen röstad 28 medlemmar emot upplösning. De som röstat emot anför att det blir omöjligt att bedriva viltvård rationellt i området om föreningen upplöses.

Lagen om viltvårdsområden

Med hänvisning till att de SCA och den enskilde markägaren äger 56 procent av arealen i viltvårdsområdet beslutade länsstyrelsen att verkställa upplösning av VVO:et.

Förvaltningsrätten skriver i domen:

”Två fastighetsägare som sammanlagt äger ca 56 procent av arealen i viltvårdsområdet har på föreningsstämma röstat för att området ska upphöra. Vid detta förhållande har länsstyrelsen haft att pröva frågan om viltvårdsområdets upphörande enligt 34 § lagen om viltvårdsområden. Såsom länsstyrelsen funnit föreligger då förutsättningar att bestämma att viltvårdsområdet ska upphöra och viltvårdsområdesföreningen upplösas. Vad klagandena anfört utgör inte skäl för en annan bedömning.
Överklagandena ska därför avslås”, skriver Förvaltningsrätten.