Det ska bli lättare för jägare att veta vad som gäller angående vapen och ammunition vid eftersök framöver. Arkivfoto: Per Jonson

Flera förtydliganden i förslag om nya föreskrifter

Naturvårdsverkets gamla föreskrifter om vapen och ammunition kan vara snåriga att tolka. Nu har därför myndigheten lämnat in ett förslag på nya föreskrifter som förtydligar vad som gäller för vapenanvändning vid exempelvis eftersök.

"}}

– Vi har haft ambitionen att modernisera och förtydliga föreskrifterna, säger Helena Busk, projektledare på viltförvaltningsenheten.

Rent konkret finns flera nya skrivningar i myndighetens förslag. Bland annat tydliggörs att sälar får jagas med kulpatroner i klass-2.

I de områden där jakt på dovhjort är tillåtet dygnet runt får lampa, mörkersikten eller termiska sikten användas utan att jägaren behöver söka dispens från Naturvårdsverket.

– Vi har också i vårt förslag på nya föreskrifter förtydligat vad som gäller för eftersök, där jägaren har behov av en stor verktygslåda. Säkerheten för människor och egendom samt och att inte orsaka onödigt lidande för viltet har varit i fokus. Nu kan eftersöksjägare om situationen kräver frångå de krav som råder och exempelvis kunna avliva djur med vapentyper eller ammunitions som egentligen inte är avsedda för arten. Vi gör denna förändring för att öka rättssäkerheten för jägaren. Tidigare har det varit en gråzon i föreskrifterna, säger Helena Busk.