De nya förslagen om jakt på bland annat varg skulle ha kommit i februari. Men EU inväntar ett finskt fall och lägger inget nutt förslag förrän tidigast till sommaren. Foto: Gettyimages, montage

Finska vargfrågor sinkar svar om svensk vargjakt

Det dröjer till sommaren, sannolikt hösten, innan EU-kommissionen kommer med sitt nya förslag om strikt skyddade arter, bland annat varg. – Kommissionen vill invänta vad EU-domstolen säger om de frågor Högsta förvaltningsdomstolen i Finland ställt kring vargjakt, säger Helene Lindahl på Naturvårdsverket.

I höstas blev de offentligt att

EU-kommissionen lade förslag som syftade till att kraftigt inskränka möjligheterna att jaga de stora rovdjuren. Det var förslag som kommissionen lade inom ramen för guidelines för hotade och strikt skyddade arter. Där fanns förslag som vargvästar för alla jakthundar och kollektiv bestraffning av jägarkåren vid upptäckt att illegal jakt. – Man vill strama upp möjligheterna att begränsa populationsstorlekarna för de stora rovdjuren, sa Jägareförbundets Gunnar Glöersen. Moderate EU-parlamentarikern Christofer Fjellner varnade för att förslaget skulle leda till varg i hela landet, även i renskötselområdet.

Hearingen inställd

Den svenska regeringen svarade och gjorde

tummen ned för de kritiserade förslagen. Nu i dagarna var det planerat att EU-kommissionen skulle komma med ett omarbetat förslag och att det skulle debatteras i en hearing anordnad av Naturvårdsverket, på uppdrag av regeringen. Men förslaget dröjer och hearingen är inställd. – Högsta förvaltningsdomstolen i Finland har ställt ett antal frågor om vargjakt till EU-domstolen. Kommissionen vill invänta domstolen utslag innan det nya förslaget om guidelines kommer. Jag tror att det blir tidigast till sommaren, sannolikt till hösten,säger Helene Lindahl på Naturvårdsverket.

Följer finska fallet

Gunnar Glöersen på Svenska Jägarförbundet följer utvecklingen i det finska fallet. – Frågan är bland annat, kan man jaga varg för att skydda hundar? Kan man jaga varg för att minska risken för illegal jakt? Kan man jaga varg för att den påverkar älgstammen och för människors säkerhet? De frågorna från Högsta förvaltningsdomstolen i Finland ska EU-domstolen svara på, säger Gunnar Glöersen.

Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21