Hybriden på bilden sövdes och märktes först som varg av de finska myndigheterna. 2010 kom man på att djuret var en korsning mellan hund och varg.

Finland vill ha hjälp av jägare för att få bort varghybrider

Den finska regeringen vädjar till jägare att söka dispens och skjuta varghybrider som upptäckts i den östra delen av landet. Regeringen vädjar också till värnarorganisationer att inte överklaga jakt på hybrider.

"}}

Aftonbladet publicerar en TT-artikel, där det rapporteras att minst fyra hybrider, alltså korsning mellan hund och varg, upptäckts i en vargflock i den södra delen av Karelen.

Jord- och skogsbruksdepartementet skriver i ett pressmeddelande att varghybrider är en främmande och invasiva art som hotar den genetiska livskraften hos de finska vargarna.

”Hybriderna kan också vara mindre skygga för människan än rena vargar. Varghybriderna bör avlägsnas ur naturen, så att de inte förökar sig och korsar sig med vargarna”, skriver departementet.

Måste söka dispens

Nu vill man att jägare ska avliva hybriderna. Men då måste jägarna först söka dispens.

Jord- och skogsbruksdepartementet i Finland vädjar samtidigt till djurskyddsorganisationer att inte överklaga jaktdispenser som utfärdas.

Varghybriderna rör sig över den finsk-ryska gränsen i trakterna av Ylämaa i Villmanstrand.

Att de är korsningar mellan hund och varg har konstaterats genom DNA-prov.

Minst fyra hybrider har konstaterats i trakterna av Ylämaa.

Det har hänt att finska myndigheter sövt och märkt hybrider, i tron om att de var vargar. Ett känt fall var en hybrid som fick namnet Ransu och som var påfallande lik en schäfer. Den hybriden sköts 2010 – se länken nedan.