Fästingsäsongen är här. Skydda din hund om du bor i områden med fästingförekomst. Arkivfoto: Per Jonson

Fästingsäsongen är här – ”Att skydda sin jakthund är en självklarhet”

Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA) varnade häromveckan för taigafästingen. Förra året dök sydeuropeiska fästingar upp i Sverige. I tillägg sprider sig den inhemska fästingen och i dess kölvatten Borrelia och TBE. Hundar som lever i fästingtäta marker bör därför skyddas med fästingmedel.

Bara fem procent av de borreliainfekterade hundarna visar enligt SVA symtom. Med andra ord går det runt många hundar med smittan. Andra infektioner eller retningar kan utlösa borrelian, lång tid efter smittotillfället. – Det är ofta hunden uppsöker veterinären helt andra orsaker än på grund av misstanke om borreliasmitta, säger Anna Pamuk, veterinär. För henne är det en självklarhet att man som hundägare skyddar sin hund och använder ett preparat mot fästingar. – Det handlar om riskanalys. Bor man i fästingtätt område är det dumt att chansa. Vi kommer sannolikt på sikt få hit flera fästingburna sjukdomar vi i dag inte har i Sverige.

Välj fästingmedel efter hund

Alla fästingmedel som dödar själva fästingen har biverkningar. Det får man ta in i beräkningen och väga mot risken att hunden insjuknar eller bär med sig fästingar som smittar dig som hundägare. Fästingmedel påverkar nervsystemet på parasiten utan att skada värddjuret. Häromåret uppmärksammades att hundar drabbats av biverkningar som mag-tarmstörningar efter användning av Bravecto. Risken att drabbas av biverkningar bedöms dock vara väldigt liten. Men det är klart att man ska vara medveten om eventuella biverkningar så att man kan välja ett medel som passar den hunden man har.

Aktivitetsform styr också

Men det är inte bara hundens fysiologi och kondition som styr. Andra aspekter att väga in är också miljö och aktivitet. Har man en hund med hög vattenpassion och som kanske används flitigt som vattenapportör är halsband eller spot-on lösningar inte att föredra eftersom nervgiftet som ska döda fästingen också kan hamna i vattnet och förgifta mindre vattenlevande insekter och fiskar. – Beredningsformen mellan läkemedlen skiljer sig åt men effekten blir att nervgiftet sätter sig i underhuden och fästingen på så sätt får kontakt med det när den biter sig fast.

Är inte skadan redan skedd då? – Överföringshastigheten på de kända fästingburna smittorna vi har i Sverige i dag är så pass långsam att fästingen hinner dö innan den överför exempelvis borrelia till hunden. Enligt Anna Pamuk har det inte så stor betydelse vilket av de etablerade medlen man använder. – Det ligger mycket forskning bakom framtagning av nya läkemedel så de som finns är bra, men är du osäker om vilket som passar din hund, fråga en veterinär.

Per Jonson per.jonson@jaktjournalen.se 073-820 3315