Järvungar i Norrbotten får skjutas med klass 4-vapen. Foto: Gettyimages

Får tillstånd att avliva utgrävda järvungar med klass 4-vapen

Järvungar kan komma att grävas ut ur sin lya och avlivas i Norrbotten. Naturvårdsverkets handläggare ger länsstyrelsens personal tillstånd att skjuta ungarna med klass 4-vapen.

"}}

Normalt får järv endast skjutas med kulvapen i klass 1 eller 2. Med anledning av en beslutad skyddsjakt meddelar Naturvårdsverkt nu undantag från de reglerna och skriver:

”Vid utgrävning av järvlya bedömer Naturvårdsverket att användande av kulpatroner av klenare kalibrar kan vara lämpligare än kulpatroner av klass 1 eller 2. Under mark och då avståndet är begränsat bidrar nämnda jaktmedel till att minska risken för rikoschetter samt till att effektivisera jakten och därmed förkorta viltets lidande. Naturvårdsverket gör därför bedömningen att det i detta enskilda fall finns skäl till att medge undantag enligt ovan”, står det i Naturvårdsverkets beslut.