Duhökens skyddsvärde väger tyngre än fasaner som ska sättas ut för jakt, enligt en dom i förvaltningsrätten. Foto: Gettyimages, montage

Får inte flytta duvhökar för att skydda fasaner

En godsägare i Halland nekas att flytta 25 duvhökar för att skydda fasaner. Det har förvaltningsrätten beslutat.

Hallandsposten skriver i sin pappersupplaga att godsägaren föder upp fasaner för jakt och att duvhökar ger sig på fasanerna. Därför ansökte mannen om att få fånga och omplacera 25 duvhökar. Länsstyrelsen sa nej och det gör även förvaltningsrätten. Rätten slår fast att duvhökens skyddsvärde är viktigare än fasaner som föds upp för jakt.