Nu är det fullskjutet i två av fem områden i Norrbottens län. Foto: Gettyimages

Få björnar fällda i Finland

I den finska björnjakten fälldes i år lite drygt en tredjedel av den ursprungliga tilldelningen. Precis som i Sverige överklagar värnarsidan jakten.

"}}

De finska myndigheterna beviljade jakt på totalt 346 björnar.

Inom renskötselområdet fick 70 björnar fällas – 60 i de östra delarna av landet och 10 i de västra delarna. Kvoten fylldes aldrig.

Totalt fälldes 61 björnar i det finska renskötselområdet – 52 i öster och 9 i väster.

Finland har ett system där myndigheterna fattar beslut om dispenser för jakt utanför renskötselområdet. Dispenserna beviljas som jakt i ”stamvårdande syfte” och i år uppgick antalet dispenser till 48 stycken.

I årets jakt fanns 197 björnar att skjuta med stöd av dispenser utanför renskötselområdet. 74 björnar fälldes.

Överklaganden

I flera områden utanför renskötselområdet, framförallt i landskapet Norra Karelen, stoppades jakten efter överklaganden från värnarorganisationer.

”Klagandena var Tapiola och Finlands Naturskyddsförbunds regiondistrikt”, skriver Marko Paasimaa, jaktchef vid Finlands viltcentral i Kajana, i ett mejl till Jaktjournalen.

Sammantaget i Finland fälldes alltså 135 björnar under björnjakten. Det är drygt en tredjedel av den tilldelning på 346 björnar som myndigheterna beslutade om.

”Enligt Naturresursinstitutets stamuppskattning har björnstammens tillväxt i Finland avtagit. Enligt uppskattningen fanns det före jaktperioden cirka 1780–1940 över ett år gamla björnar och cirka 460 björnungar i våra skogar. Björnstammen har en gynnsam bevarandestatus”, skriver Finlands viltcentral på sin webbsida.