Polisen gjorde fel när man nekade mannen vapenlicens. Foto: Gettyimages

Dömd rattfyllerist vann rättstvist mot polisen

Det var fel av Polismyndigheten att vägra en man i 60-årsåldern vapenlicenser, med hänvisning till att det gått mindre än fyra år sedan mannen åkte fast för grovt rattfylleri. Det slår Kammarrätten fast i en dom.

"}}

Dagens Juridik rapporterar att mannen åkte fast för grovt rattfylleri den 23 oktober 2015. Tre år och tio månader senare skickade han in en ansökan om licens på ett vapen.

Polisen avslog ansökningen med hänvisning till en dom från Kammarrätten i Göteborg, där rätten kom fram till att det måste gå fyra år innan en dömd rattfyllerist kan få licens.

Förvaltningsrätten avvisade mannens överklagan med motiveringen att han inte kunde ses som så pålitlig, omdömesgill och laglydig att han kunde beviljas vapenlicens.

Mannen har också dömts för bokföringsbrott sedan han lämnat in årsredovisningar för sent.

Till mannens fördel noteras att han gått på regelbundna provtagningar och lämnat in provresultaten som visade hans nykterhet till polisen.

Kammarrätten i Sundsvall ger mannen rätt i sin överklagan. Hovrättsdomen från Göteborg kan inte tolkas som att det alltid måste gå fyra år innan en dömd rattfyllerist kan beviljas vapenlicens.

Nu skickas ärendet tillbaka till Polismyndigheten för ny prövning.