Det blir ingen vapenlicens för 50-åringen som dömts till fängelse för bland annat vapenbrott och grov smuggling. Foto: Gettyimages

Dömd för vapenbrott får ingen licens

Att överklaga lönade sig inte. 50-åringen som avtjänat fängelsestraff för vapenbrott, brott mot vapenlagen och grov smuggling får ingen vapenlicens.

"}}

Det var 2015 och 2017 som den nu 50-årige mannen bland annat ertappades med att systematiskt smuggla in ett stort antal tillståndspliktiga gaspistoler till Sverige.

Såldes till kriminella

Pistolerna såldes vidare till köpare i kriminella kretsar som gjorde om dem till skarpa vapen.

50-åringen dömdes till fängelse för vapenbrott, brott mot vapenlagen och grov smuggling. I juli 2020 hade han avtjänat sitt straff.

Bytt till ny livsstil

Nu säger sig mannen ha bytt bana i livet. Han uppger sig numera ha en sund livsstil, med fast arbete och meningsfull fritidssysselsättning där jakt och friluftsliv ingår.

För att en person som begått brott av den art som 50-åringen dömts för ska kunna beviljas vapenlicens måste han bland annat under avsevärd tid (tre till fem år) ha visat att han uppfyller lagens krav på lämplighet för innehav av skjutvapen.

Avslag i två instanser

Med hänvisning till att 50-åringen suttit i fängelse en stor del av tiden som gått sedan han ertappades med vapensmugglingen, och att det bara gått knappt två år sedan han frigavs blev det avslag från polisen när mannen för en tid sedan ansökte om vapenlicens.

50-åringen överklagade till förvaltningsrätten. Men det visade sig vara lönlöst.

Genom att enigt gå helt på polisens linje avslår förvaltningsrätten överklagandet.