Även jägare ställer sig bakom att det ska genomföras älgjakt i norra Hälsingland, där älgstammen rapporteras vara i kris. Foto: Gettyimages

Delade meningar om höstens jakt i älgkrisens Hälsingland

Även jägare ställer sig bakom att det blir älgjakt i norra Hälsingland i höst - trots krissiffrorna för älgstammen.- Risken är att vi förlorar jakten helt om vi ställer in, säger Roland Fredholm, som sitter som jägarrepresentant i ett av älgförvaltningsområdena.

"}}

Jaktjournalen har berättat att forskare drar slutsatsen att älgstammen är i svår kris på ett område som är drygt 550.000 hektar stort i norra Hälsingland.

Det är i älgförvaltningsområdena Ljusnan-Voxnan och Ljusdal-Ramsjö som forskare uppskattar vinterstammen till 3,62 älgar respektive 4.06 älgar per 1.000 hektar.

Det är följden av att jägarkåren uppfyllt skogsbolagens avskjutningskrav och området har starka populationer av varg och björn.

Svensk Jakt rapporterar att markägarsidan vill att jakten genomförs i höst.

Jägare för jakt

Men det finns också jägare som inte vill ställa in jakten. En av dem är Roland Fredholm som jagar i Ljusdal södra-västra VVO och sitter som jägarrepresentant i älgförvaltningsområdet Ljusdal-Ramsjö.

– På Ramsjösidan vill man inte jaga, men i Ljusdal har vi sagt att jakten kan bli en älg per tusen hektar och att avskjutning är 50 procent kalv, säger Roland Fredholm.

Han är rädd för att jägarkåren aldrig återfår jakten om man ställer in höstens jakt.

– Slutar vi jaga får vi väl aldrig mer jaga – för rovdjuren äter upp älgarna och det tycker väl de som vill ha mycket rovdjur är jättebra. Ska vi ha så här mycket rovdjur blir det inget kvar till människans jakt, säger Roland Fredholm.

Uppslutning?

Det rapporteras både från forskare och skogsbolag att få kalvar överlever till vintern utan tas av björn och varg.

Tror du det blir någon uppslutning i jakten om varannan älg ska vara en kalv som inte finns?
– Ja, det är frågan, svarar Roland Fredholm.

Senast på fredag ska länsstyrelsens ha in förslagen om höstens jakt från älgförvaltningsområdena. Sedan är det länsstyrelsens personal i Gävleborg som avgör om det blir någon jakt eller inte.