Ragnar Skanåker skriver till Sveriges överbefälhavare och föreslår hur svenska jägare och sportskyttar kan komma undan EU:s förestående blyförbud. Foto: Gettyimages och Vapenägarnas Tidning, montage

Debatt: Så kan blyförbudet stoppas – förslag från Ragnar Skanåker

Den legendariske pistolskytten och OS-segraren Ragnar Skanåker, i dag ordförande i Sveriges Vapenägares Förbund, föreslår att jägare och skyttar blir en del av totalförsvaret. Detta för att exempelvis stoppa EU:s förbud mot blyad ammunition. Det skriver Skanåker i ett öppet brev, som först publicerades i Vapenägarnas tidning, till ÖB Micael Bydén.

Ett EU-direktiv vill begränsa användandet av bly i den ammunition som alla skyttar i våra skytteföreningar använder. Stora möjligheter finns att förslaget går igenom. Det är ett av två stora hot som kan påverka vårt lands totalförsvar, det andra är av inhemsk karaktär, polismyndigheten.

Om blyförbudet går igenom är det ett dråpslag för Sveriges 30.000 skyttar och cirka 300.000 jägare som bevisligen kan hantera skjutvapen. Hela denna försvarsreserv riskerar då att försvinna, eller att minska och inte längre kunna räknas som en resurs för landets försvar.

Tjeckien och Finland

Tjeckien ser sina vapenägare, skyttar och jägare som en tillgång i landets totalförsvar, likt som vi har gjort fram till för ca 20 år sedan. Tjeckien har hanterat EU:s direktiv med att säga ”alla skjutvapen, ammo och skyttar i Tjeckien tillhör totalförsvaret”.

Finlands nya regering kommer att framföra liknande förslag som kommer till riksdagen i deras regeringsförklaring inom kort. Likaså har Finlands regering aviserat att nya skjutbanor behövs för att stärka totalförsvaret.

Finland ser sina skyttar och jägare som en god resurs i sitt totalförsvar.
Om vår försvarsmakt har samma inställning och kan påverka den styrande makten i samma anda som Tjeckien, Finland med flera länder faller alla försök att inskränka våra tävlingar, aktiviteter som fältskjutningar i skog och mark.

Dessa övningar är oerhört effektiva för vår totala försvarsförmåga med avseende på kommande gerillakrigföring. Försvaret har dessa tillgångar helt gratis! (ja nästan i alla fall). Likaså är det till stor gagn att skyttar och jägare kan hantera de handeldvapen som vår militärmakt använder. Det har varit den historiska inställningen ända sedan skarpskytterörelsen bildades på 1860-talet. Frivilliga skyttet övade med de vapen som militären använde, från kammarladdade M1864, bakladdade 12,7 Remington, Mausern, K- pist M45 och AK4. Det stärkte vårt totalförsvar och dessa skyttar, jägare och inte minst hemvärnare sågs som hedersmän med gott renommé.

Polisen motverkar

Idag använder tyvärr vår polismyndighet all sin makt att motverka skytte med militära vapen, inte minst innehav av dessa. Det gått så långt att även om vi har regler i lagboken vad som krävs för att få inneha en AK4 har denna myndighet tvingat våra skytteförbund att neka ett tillstyrkande. Självklart nekar man även privatpersoner att inneha sådana vapen …

Att vi ska kunna ha förmåga inom civilsamhället för försvar av landet mot en fiende kräver också att kompetensen finns.

Jag vill här passa på att citera de tänkvärda orden som Kronolänsman Hugo Ågren sade i sitt högtidstal 1864 i Trollhättans Skarpskytteförening:

”Varje skarpskytt, som med värme och intresse omfattar sitt fädernesland och älskar att sitta i lugn vid sin härd i medvetande av att i farans stund kunna med säker hand fälla en objuden gäst, en fiende till vår frihet, våra liv och vår egendom, bör i första rummet tänka på att ha ett gott vapen och sedan kunna föra det med skicklighet.”

Jag tror att Riksdagen lyssnar på dig. Ni har makten!

Sverige är värt att försvara med alla de resurser som borde finnas tillgängliga, så även de civila skyttarnas kompetens.

Med värnande om skyttet så som det har bedrivits och fortfarande görs kan även en gammal stridspilot som jag med mina snart 90 levnadsår utgöra en resurs om väpnad konflikt står för dörren. Även jag kan lyfta ett av militärens gevär och som Kronolänsman Hugo Ågren sade, fälla en fiende. Jag är oerhört tacksam för denna tid som gått, inte minst de 7 åren som stridspilot som faktiskt gjort att jag levt ett fantastiskt liv och uppnått de flesta mål som jag satt upp.