Le Carlsson vill att man provar att låta älgar vara i fred i vissa områden som ändå är sönderbetade. Foto: Le Carlsson

Debatt: ”Prova att låta älgarna vara i fred i vissa sönderbetade tallskogar”

Le Carlsson har har ett konkret förslag på ett experiment han tycker att jägarkåren och skogsbruket kan prova för att lösa konflikten om älgbetesskador. Prova att lämna älgarna i fred i några sönderbetade tallskogar, föreslår Le Carlsson.

"}}

Le Carlsson är frilandsfotograf med djur, natur, och kretslopp som huvudområde. I södra Sverige är han verksam som besiktningsman av rovdjurskadade tamdjur och kvalitetssäkrare av rovdjursrapporter vid länsstyrelserna i Skåne, Blekinge och Kronoberg.

Här ger Le Carlsson sig in i debatten om älgbetesskador och har ett förlag på en lösning.

Sönderbetade ungskogar

Jag vistas några sommarmånader om året i södra Lappland, hyr samma stuga på Grönfjäll sedan 20 år, är intresserad av skog, skogsbruk, och annat som finns i skogen. Jag levererar bilder till några bildbyråer typ Skogenbild och Azote.

Jag har noterat att det pågår sedan länge en ganska vass debatt mellan skogsbruk och jägare om antalet älgar i skogen och betesskador. När fjällälgarna kommer ner i skogslandet vintertid till, säg Storumans kommun, blir det ju bli förödande betesskador på främst tall.

Jag gör ju inga inventeringar men kan inte undgå att se hur en del ungskogar av tall är i stort sett totalhavererade, sönderbetade från plantering och upp till kanske massavedsstorlek.

”Som experiment”

Jag har under några år funderat på varför man inte kan sätta sig ner i lugn och ro, både jägare och skogsbrukare och försöka resonera om att kanske välja ut några totalhavererade tallföryngringar som experiment.

Låt älgarna få behålla några väl valda, trasiga bestånd av betesskadad tall, björk, asp och sälg. Avlys all form av jakt där, hela året. Jaga försiktigt nära dessa fastigheter och hårdare längre bort.

Det finns några trasiga bestånd runt Slussfors på båda sidor om Umeälven.

Det finns säkert några doktorander som kan fördjupa sig i eventuella resultat av ett sådant här förslag.

”Mitt förslag”

Sveaskog, SCA och Holmen har mycket skog i Södra Lappland. Sveaskog sköter Svearnas skog och verkar ju ha bestämt sig för att satsa på mer kretsloppsanpassat skogsbruk.

Mitt förslag: Prova att låta älgarna vara i fred i vissa sönderbetade tallskogar!

Så var så goda och ta emot stafettpinnen.

Var med i debatten!

Le Carlsson har ett konkret förslag han vill att skogsbolagen och jägarna testar för att minska älgbetesskadorna.