"Vi kommer att bli fattigare och livet kommer att bli sämre med dessa stollar vid rodret", skriver Karl Hedin om EU. Foto: Mikael Moilanen

Debatt: ”Nej är det enda som kan stoppa katastrofen EU”

Jägaren, industriledaren och debattören Karl Hedin skriver bland annat om EU:s kommande blyhagelstopp och det faktum att den svenska regeringen inte agerar för att lindra smällen för jägarkåren.

"}}

Denna centralisering som EU:s direktiv och förordningar har tagit sig rätt till är helt enkelt stolligt. Det är inte lika i hela EU.

Att kalla all mark för våtmark är lika stolligt.

Att minska slutavverkningarna i svenska skogar för att man inom EU säger att jorden håller på att förgås av koldioxid är lika stolligt.

”Byråkratisk koloss”

EU har blivit en byråkratisk koloss som vi inte kan leva med i det här landet.

Säger vi inte nej kommer vi att sakta men säkert förpassas till en koloni som ska utnyttjas för centraleuropeiska byråkraters bästa.

Klokheten hos dessa byråkrater ser vi bevis på när de satte vårt energisystem i händerna på Putin.

Vi kommer att bli fattigare och livet kommer att bli sämre med dessa stollar vid rodret.

Att säga nej är det enda som kan stoppa katastrofen EU. Hur farligt är det att säga nej?

Ingen köper våra varor för att vi är med i EU, de köps för att det är de bästa varorna för köparen.

Ska EU beskatta Sverige extra om vi inte gör som de säger när det blir heltokigt?

”Ingen säger nej”

Ska EU dra in Sveriges bidrag till EU, ska EU införa särskilda tullar för bara Sverige? Ska EU kasta ut Sverige ur EU?

Inget av detta kommer att ske om vi säger nej.

Detta måste väl vara känt inom regeringen men ingen säger nej. Jag undrar varför.

Tycker vi att EU byråkraterna ska sköta vårt land? Vad ska vi med regeringen och alla byråkrater till?

Vad ska vi med en svensk regering till om den inte står upp för svenska medborgare?

Gör din röst hörd och nå Jaktjournalens 100.000 läsare.

Skicka din insändare till: redaktionen@jaktjournalen.se