Minst 80 vargar ska finnas i Dalarna, det fastslår länsstyrelsen. Foto: Getty
Minst 80 vargar ska finnas i Dalarna, det fastslår länsstyrelsen. Foto: Getty

Dalarna ska hysa minst 80 vargar

Nu har länsstyrelsen i Dalarna en ny förvaltningsplan för stora rovdjur. Miniminivåerna i länet är fastslagna till 24 föryngringar av björn, 4 föryngringar av järv, 7,5 föryngringar av lodjur, och 8 föryngringar av varg.

"}}

Länsstyrelsen i rovdjurslänet Dalarna har fastslagit en ny förvaltningsplan för stora rovdjur. Förutom miniminivåer fastslår länsstyrelsen också förvaltningsnivåer, alltså populationsstorleken på respektive rovdjur. För björn fastställs nivån till 240-280, varg 80-90, lodjur 7,5-11 föryngringar där omräkningsfaktorn skiljer mellan 6,24 i områden med låg bytestäthet till 5,48 i områden med hög bytetstäthet, och för järv 25-37 individer.

För att minska rovdjursskadorna på tamdjur innehåller förvaltningsplanen ett långt avsnitt om förebyggande åtgärder. Man kan läsa:

 • En grundläggande förebyggande åtgärd mot angrepp på tamboskap är att inte locka rovdjur till områden som ligger i direkt anslutning till boskapsbesättningar. För att minska risken för att locka rovdjur bör man därför kontrollera att inget avfall i form av kadaver, slaktavfall, frukt eller grönsaker finns i anslutning till hägn, fäbodvall eller i närliggande skogsområde.
 • För hägnad tamboskap är stängsling med rovdjursavvisande elstängsel en mycket effektiv förebyggande åtgärd. Elstängsel har god effekt mot alla rovdjur, men det är viktigt att ett stängsel mot rovdjur utformas och underhålls på ett korrekt sätt.
 • En akutåtgärd som kan användas efter ett angrepp, eller då rovdjur har setts i nära anslutning till ohägnad boskap, är att sätta upp lapptyg, ett enkelt och effektivt sätt att minska risken för upprepade angrepp av framför allt varg.
 • Det finns även annan utrustning som kan verka avskräckande, till exempel ljud- och ljusskrämmor.
 • Att hålla djur i en stängslad nattfålla kan vara ett sätt att minska risken för angrepp.
 • En metod som historiskt tillämpats för att förebygga angrepp på tamdjur på fritt skogsbete har varit att markera mänsklig närvaro genom att dagligen röra sig i det område där djuren uppehåller sig.
 • En förebyggande metod i Sverige är användning av boskapsvaktande hundar. Flera studier ger stöd för att åtgärden har effekt. Metoden har lång tradition i många länder och det finns ett flertal hundraser som används för ändamålet. För att boskapsvaktande hundar ska få gå lös med djuren under hela året krävs tillstånd och dispens från lagen om tillsyn över hundar och katter (SFS 2007:1150). Tillstånd och dispens för boskapsvaktande hundar söks hos Länsstyrelsen.
 • Även lamadjur och tjurar har använts i rovdjursavskräckande syfte.
 • Skällor eller pinglor på tamdjur är en metod som bygger på att rovdjur som hör ljudet avviker från platsen.
 • Det bästa sättet att motverka björnskador på ensilage och spannmål är lagra ensilagebalarna i gårdens närhet och inte i nära anslutning till skog. För att undvika upprepade skador kan även rovdjursavvisande stängsel tillfälligt användas. Stängsel kan även vara en effektiv åtgärd för biodlare. 

Skydd för jakthundar föreslås

Vidare listar man åtgärder för att förebygga angrepp på hundar:

 • Pinglor på hundar kan minska risken för angrepp från rovdjur. I både Ryssland och USA används pinglor på hundar vid löshundsjakt och anses ha effekt mot framförallt vargangrepp. Metoden är dock inte utvärderad.
 • Skyddsvästar som skyddar mot rovdjursangrepp kan användas på hundar vid löshundsjakt.
 • En viktig åtgärd för att förebygga framför allt vargangrepp mot lösdrivande jakthundar är att undvika att släppa hundar i områden där det är bekräftad vargaktivitet. Viss information om vargarnas rörelser görs tillgänglig under jaktperioden från den så kallade Vargwebben. Ytterligare information om var varg setts kan erhållas från andra databaser som till exempel Skandobs och Rovbase. Om möjlighet finns kan även jaktområdet avspåras. Om inspår men inga utspår hittas bör inte hunden släppas i området. Metodens effektivitet är dock beroende av bland annat senaste snöfall och noggrannhet i spårningen. 

Här kan du ladda ner förvaltningsplanen och läsa den i sin helhet.