Centerpartiet underkänner regeringens agerande i ärendet med EU:s nya blyhagelförbud. Foto: Gettyimages

C-kritik mot regeringen i blyfrågan

Centerpartistiska riksdagsledamöterna Daniel Bäckström och Anders W Jonsson är kritiska till hur regeringen hanterat det nya blyhagelförbudet som EU infört.

"}}

Daniel Bäckström och Anders W Jonsson skriver i en debattartikel i pappersupplagan av Hudiksvalls Tidning, att den nya EU-lagstiftningen är onödig.

De pekar på att Sverige redan hade ett nationellt förbud mot blyhagel i våtmark.

”Ytterligare besvärande för jägarna är att de nya reglerna utgår ifrån en omvänd bevisbörda där det räcker att en person påträffas med hagelammunition i eller inom 100 meter från en våtmark för att personen ska betraktas som skyldig och samtidigt är det ingen som vet vem som kommer ansvara för tillsynen och kontrollen för de nya reglerna eller hur det praktiskt kommer att gå till”, skriver Bäckström och Jonsson.

”Svek”

De anser att de nya blyhagelreglerna strider mot EU:s fördrag och principer – att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt.

”Regeringens senfärdighet och otydliga agerande rörande EU:s blyhagelförbud är beklaglig. Med tanke på att M, KD och SD inför valet lovade att de helt skulle stoppa förslaget, går det att förvänta sig mer från regeringen”, skriver Bäckström och Jonsson.

De anser att regeringen måste presenterar åtgärder som minimerar effekterna av blyhagelreglerna.

”Allt annat är ännu ett svek mot Sveriges jägare, skriver de båda centerpartisterna.