Bör björntilldelningen öka i licensjakten? Så här tycker våra riksdagsmän. Foto: Gettyimages

Bör tilldelningen på björn i licensjakten öka?

"}}

S: Skyddsjakt ska vara just skyddsjakt och användas vid skada eller risk för rovdjursskador där efter. De senaste åren har licenstilldelningen ökat, och kan behöva ökas ytterligare.

MP: Tilldelningen har redan ökat i flera län och likaså tilldelningen för höstens jakt. Enligt rödlistan från år 2020 klassas björnen som ”nära hotad”.

C: Ja. I delar av Sverige där koncentrationen av björnar är som störst har ansökningarna om skyddsjakt ökat på grund av skador på tamdjurshållningen och rennäringen. Vi vill att den svenska björnstammen ska bevaras och med hänsyn till de människor som bor och verkar där rovdjuren finns kan man utöka tilldelningen under licensjakten i stället för att bedriva skyddsjakt. Det skulle göra att skyddsjakten kommit i takt med licensjakten.

Daniel Bäckström, Centerpartiet, Isak From, Socialdemokraterna, Martin Kinnunen, Sverigedemokraterna, John Widegren, Moderaterna, Elisabeth Falkhaven, Miljöpartiet, Kjell Arne Ottosson, Kristdemokraterna och Jakob Olofsgård, Liberalerna, svarar på frågor om jakt. Foto: Per Jonson/pressbild/privat/Amanda Lindgren/Riksdagen

L: Skyddsjakt ska tas till som en sista åtgärd när andra åtgärder för att hålla björnar borta från människor och tamdjur visat sig inte fungera. Det är inte säkert att en ökad licensjakt skulle minska behovet av skyddsjakt. Tvärtom kan dock licensjakten behöva begränsas när många björnar fällts genom skyddsjakt. Detta är ingen politisk fråga.

M: Ja. Vi behöver se över det samlade rovdjurstrycket i Sverige. Stammarna har ökat. Vi tror därför att förvaltningen nu måste ta mer hänsyn till rovdjurens påverkan på omgivning.

KD: Ja

SD: Ja. Det räcker inte med en miniminivå för björnstammens storlek. En hållbar förvaltning bör också inbegripa en maximinivå, som garanterar att björnstammen inte får växa sig alltför stor. Vi vill införa ett tak på 2 800 björnar, där avskjutningen ökas i de län som uppbär störst koncentration av björn och att man sedan minskar stammens storlek successivt.

Om du inte är prenumerant och inte hittar tidningen i din butik så kan du läsa den digitalt här!