Björnen uppehåller sig i renarnas kalvningsland, där tillgång till annan föda än renar saknas. Foto: GettyImages

Beviljad skyddsjakt på björn i renkalvningsland

I norra Jämtland befinner sig en björn på renarnas åretruntmarker. Nu ska den skyddsjagas.

"}}

Det är Jovnevaerie Sameby som i torsdags 16 juni ansökte om skyddsjakt på en björn som uppehåller sig på renarnas åretruntmarker vid Nöjdfjället i Krokoms kommun.

I kalvningsland

Björnen har siktats i ett område där en stor del av samebyns renar befinner sig.

Området är beläget inom samebyns kalvningsland och renhjorden björnen rört sig kring består till största delen av vajor med nyfödda kalvar.

Hotar hjorden

Eftersom det inte finns så mycket annan föda i området än renarna, bedöms björnen kunna göra stor skada på hjorden.

Med anledning av det har länsstyrelsen sagt ja till samebyns ansökan om skyddsjakt. Jakten får bedrivas 16–23 juni 2022.

Det uppger Länstidningen Östersund.