Nu ska fårdräparen i Sjuhäradsbygden fällas. Foto: Gettyimages

Beslutar om skyddsjakt efter fyra attacker på får

Fyra angrepp på en månad har fått Länsstyrelsen i Västra Götaland att fatta beslut om skyddsjakt på en varg. – Allt talar för att det är samma individ som ligger bakom angreppen, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen.Länsstyrelsen i Västra Götalands län har på eget initiativ beslutat om skyddsjakt på kringströvande varg som enligt myndighetens uppfattning i dagsläget ligger bakom ett trettiotal dödade får i ett relativt begränsat område mellan Ljung, Töllsjö och Alingsås. Alla attackerna skedde inom en månads tid, från den 22 maj till den 25 juni.

Myndigheten menar att det föreligger stor risk för nya angrepp på tamboskap i området.

Ingen stationär varg

– Det är så vitt vi bedömer ingen stationär varg som vi har kartlagt via inventeringen, men provsvar vi fått visar att det vid två av attackerna är bekräftat att det är samma varg. Vi väljer att följa viltskadecenters rekommendationer om beslut om skyddsjakt och fäller hellre än friar denna gång, säger Nelly Grönberg.

Provsvaren från två av attackerna visar att det rör sig om en ung varg från Sörmland som inte tidigare vistats i länet.

Skyddsjägarna får använda sig av motorfordon, belysning samt drivande hund (max två stycken) vid skyddsjakten. Länsstyrelsen utser jaktledare som i sin tur får använda ett jaktlag på max 30 personer.

Jakt får påbörjas när varg obsats i eller max 200 meter i från en hage inom jaktområdet.

Skyddsjakten får pågå fram till den 18 juli.