Minst ett vargrevir med valpar ska finnas i renskötselområdet, enligt beslut av Naturvårdsverket. Foto: Gettyimages, montage

Beslut idag: Minst ett vargpar med valpar i renskötselområdet

Renskötselområdet ska ha minst ett vargrevir. Den bomben släppte Naturvårdsverket på torsdagen. Beslutet möts av mycket stark kritik både från Jägareförbundets distrikt och Svenska Samernas Riksförbund.

Naturvårdsverket skriver: ”Det förra beslutet om miniminivåer för varg togs 2014. Då fanns inga vargföryngringar i varken norra eller södra rovdjursförvaltningsområdet. Denna gång har norra förvaltningsområdet en föryngring (10 vargar) som miniminivå. Det södra förvaltningsområdet har en halv föryngring (5 vargar) som miniminivå. Det har alltså skett en spridning från mellersta förvaltningsområdet till norra och södra.” Naturvårdsverket pekar också ut att det är Jämtland som ska ha minst ett vargrevir med valpar.

”Horribelt”

Gun Fahlander, ordförande i Svenska Jägareförbundet Mitt Norrland skräder inte orden när hon kommenterar beslutet. – Det är helt horribelt och ett hån mot rennäringen. Hur kan man tro att det ska bli bättre av att man sitter och flyttar problemet från ett område i landet till ett annat, säger Gun Fahlander. Hon framhåller att saken diskuterats ingående i Viltförvaltningsdelegationerna och att det finns klar lokal majoritet mot vargföryngringar i de norra länen. Beslutet som Naturvårdsverket tagit bygger dock på beslut i de så kallade samverkansråden för rovdjursförvaltningen, där landshövdingarna representerar sina län. – Regional och lokal förvaltning fungerar helt enkelt inte. Man tappar lusten att engagera sig när de inte lyssnar på oss, säger Gun Fahlander.

Skratta eller gråta?

K G Abramsson, ordförande i Svenska Jägareförbundet i Västerbotten säger att han inte vet om han ska skratta eller gråta. K G Abramsson undrar om Naturvårdsverket kunnat sätta sig in i hur renskötsel fungerar och vilka problem det medför att få in varg i renhjordarna. – Renarna flyr i panik och blir mycket svåra att samla ihop. Ett vargrevir här är ett övergrepp på rennäringen, den samiska kulturen och renskötselns möjligheter att överleva. K G Abramsson säger att också att förslaget är dömt att misslyckas. Ordföranden i Svenska Jägareförbundet i Norrbotten, Birgitta Isaksson, blir tyst en lång stund när Jaktjournalens utsände refererar Naturvårdsverkets beslut för henne. – Jag blir tagen av det du säger och… Men jag förstår inte hur det skulle gå till – det låter väldigt märkligt. Jag måste läsa vad Naturvårdsverket skriver, säger Birgitta Isaksson.

”Ett steg tillbaka”

Jenny Wik Karlsson, verksamhetschef och Jurist vid Svenska samernas riksförbund, är också kritisk till Naturvårdsverkets senaste vargbeslut. Förbundets inställning är att renskötselområdet varken ska ha vargföryngringar eller problemvargar. – Vår sydligaste sameby, Idre, är väldigt hårt drabbad så vi vet konsekvenserna. Det här är ett steg tillbaka när man inte ens kommit i närheten av riksdagsbeslutet om max tio procent förluster för rennäringen på grund av rovdjur. Vargar skulle förvärra läget avsevärt och visar att Naturvårdsverket inte ens lyssnat, säger Jenny Wik Karlsson.

Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21