Benelli 828U Sport – vidareutvecklad hagelbock

Benelli går nu vidare i sin utveckling av hagelbockar och Benelli 828U Sport lanseras nu i Sverige. Det är en tyngre sporterbetonad efterföljare. Mycket är detsamma men en del är förändrat.

B

enelli ingår i Beretta Holding Group sedan 2000. Företaget grundades 1967 av Giovanni Benelli och har sina fabriker i Urbino. Urbino ligger söder om Brecsicadalen där Beretta håller till.

Till att börja med kan man undra vad Benellis grundtanke var när de gav sig in på Berettas paradarena – hagelbockar. En given tanke kan vara att göra Benellis utbud mera komplett och liknande Beretta.

En jämförelse leder fram till slutsatsen att designen skiljer sig mot den traditionella Berettabocken men för all del även mot andra tillverkare av hagelbockar. Benelli 828U och Sport har en egen design.

Första intryck

Den höga spången och lådans utformning i kombination med framstockens design, framför allt avslutningen, leder tanken till en halvautomat. Särskilt i kombination med avsaknaden av spång mellan piporna.

Sanningen kanske inte är märkvärdigare än att Benellis utvecklingsavdelning ville göra en hagelbock som inte var en direkt kopia av Berettas bockar. Tanken kan också ha varit att locka köpare med tekniska lösningar som inga andra tillverkare har, i vissa fall äldre tekniska lösningar som moderniserats för att passa dagens krav.

Ser man till hur italienska bildesigners brukar kunna ta ut svängarna så det kanske är mera en italiensk designtradition.

Om Benelli 828U i första hand var tänkt som ett jaktvapen så är Benelli 828U Sport ett vapen för Sporting och Compak Spor­ting. Med 76 cm långa pipor och en mera svulstig stock hamnar vikten på 3,65 kilo vilket ger ett stabilt vapen.

Positiva omdömen

Lätta hagelvapen har sina utmaningar så även ett tungt och stabilt hagelvapen. Nu är det ju så att vi har alla våra preferenser och vad vi tycker om och inte. Som så mycket annat handlar det om att träna och lägga timmar och skott på skjutbanan.

På skjutbanan var omdömena blandade om Benelli 828U Sport. Huvuddelen av de som testade Benelli 828U Sport var dock positiva. Naturligtvis beroende på i vilken grad som kolvinställningen passade respek­tive skytt.

Benelli 828U Sport finns i ett utförande till skillnad mot Benelli 828U som finns med svart låda utan gravyr och en med högblank låda med gravyr.

Pipor och choker

Piporna är 76 cm långa i kaliber 12/76 med en mattsvart ytbeläggning som ger vapnet ett elegant och reflexfri ytbeläggning. Piporna mäter 18,5 mm vilket är normalt för kaliber 12. Lådan har samma mattsvarta ytbeläggning.

Chokerna är Benellis egna extended 90 mm Criochoker. Fem choker medföljer vap­net och ger de valmöjligheter man kan vilja ha.

Benelli har utvecklat en teknik för att behandla stålet, Cryogenetically treatment, som tar bort spänningar i stålet från kallhamringsprocessen. Metoden skapar slätare ytor med lägre friktion och tätare träffbilder. Benelli uppger att piporna håller sig rena längre med denna metod.

Criotekniken som Benelli har utvecklat innebär att pipor och choker fryses ner under ett dygn. Criochokerna uppges tillsammans med Criobehandlade pipor ge mer än 13 procent mera hagel i målet.

Tekniskt avancerad mekanism

Mekanismen på Benelli 828U Sport spänns med toppleavernyckeln. Toppleavern är lätt att manövrera, i vart fall till en början, sedan går det lite trögare när mekanismen spänns. När toppleavern är i sitt slutläge faller piporna ner mer eller mindre av sin egen tyngd.

Toppleavern har en elegant design som inte liknar något annat jag sett. Utformning­en ger en mycket bra hävarm som underlättar öppningen av vapnet. Förmodligen kommer mekanismen att kännas mera lättmanövrerad efter en tids användning.

Benelli har på 828U vapnen ett löstagbart avtryckarhus som lossas på ett enkelt sätt med det medföljande verktyget. Vad det skall vara bra för kan ifrågasättas om man inte har ett avtryckarhus i reserv. Några omfattande reparationer och byte av delar tror jag inte kommer att ske i fält. Vad ett extra avtryckarhus har för prislapp är obekant.

Avtryckaren är justerbar med den medföljande insexnyckeln.

Ejektorer

Hos Benelli 828U Sport aktiveras ejektorfjädrarna av gastrycket från den avfyrade patronen genom vad Benelli kallar impulsaktiverade ejektorer. När patronen avfyras aktiveras ejektorerna av gastrycket från den avfyrade patronen och ejektorerna kastar ut hylsan. Har inget skott avfyrats går bara utdragaren ut så långt som krävs för att få patronen ur patronläget.

Tidigare har hagelbockarna från Flodman och Caprinus utnyttjat samma system och motsvarade teknik, där mekanismen spänns med toppleavernyckeln.

Konstruktionen har gjort det möjligt att göra baskylen lägre och därmed få lägre vikt. Baskylen är tillverkad i aluminium men med en nykonstruerad stöt- och låsplatta i stål. I denna platta är slagstiften integrerade. Tekniken med lös låsplatta med slagstift återfinns på modernare vapen från bland annat Blaser och Merkel.

Mekanismen låses både i över- och under­­kant av låsplattan. Slagstiften kan lätt bytas när låsplattan har tagits ur vapnet. Låsplattan är enkel att plocka ur vapnet som då är helt obrukbart.

Tillbehör

Benelli 828U Sport har en utmärkt uppsättning tillbehör. Det är bara en stjärnskruvmejsel för att lossa bakkappan som saknas. Kolven kan justeras i 40 olika lägen med de medföljande brickorna och balansen kan justeras med vikter i bakkappan. De fem chokerna och en mycket bra chokenyckel är tillräckligt för de flesta behov.

Allt är levererat i en välgjord och väl fungerande plastkoffert som har en skotskrutig klädsel.

Kolv och bakkappa

Benelli har kopierat tekniken med justeringsbrickor från sina halvautomater till 828U och 828U Sport. Med detta grepp har

möjligheter för drop och cast. Hur brickorna skall kombineras framgår av en tabell i instruktionsboken.

I bakkappan finns möjligheter att fästa balanseringsvikter med hjälp av den medföljande insexnyckeln. Denna möjlighet har ersatt rekyldämpningssystemet som fanns på Benelli 828U vilket är lite synd. En kombination hade varit att föredra.

Benelli 828U Sport har liksom 828U ett mönster på pistolgrepp och framstock som påminner om ”fiskfjäll”. Mönstret ger ett utmärkt grepp. Huruvida det är snyggt eller inte får var och en avgöra. Jag tycker att en väl utförd nätskärning är oöverträffad. Det mesta i dagsläget är laserskuret så handgjord nätskärning finns bara på dyrare vapen.

Skytte

Jag har testat 828U Sport på trapbanan och kan konstatera att den uppför sig väl. De andra som testade gjorde samma erfarenheter. Någon tyckte att Benelli 828U Sport kändes tung och klumpig medan andra tyckte att den kändes stabil med lugn sving.

Ejektorerna fungerade klanderfritt, kort sagt Benelli 828U uppförde sig mycket bra på skjutbanan.

Sammanfattning

Jag var positiv till Benelli 828U Sport men har lite svårt att se vad prisökningen på 20 000 kronor tillför. Skjutegenskaperna är som med ursprungsmodellen mycket goda. Rekylen är på grund av, eller tack vare den höga vikten lätthanterig.

Avtryckarsystemet som är lätt att ta loss för rengöring är en intressant detalj. Justeringsmöjligheten med avtryckaren är densamma som tidigare. Benelli uppger att avtryckarsystemet är förbättrat vilket i så fall är bra.

Hur det blir med den långsiktiga hållfast­heten får framtiden utvisa. Ytbehandlingen är snygg och ger ett gediget intryck. Är driftsäkerheten i samma klass som Benellis halvautomater blir nog ingen besviken.