Bäver som dämmer upp ett dike för avvattning vid järnvägen, lever nu farligt. Foto: GettyImages

Bäver hotar järnväg – kommun får jaga med slagfälla

Bävrar i Eskilstuna har fått kommunen efter sig. Länsstyrelsen har nu gett tillåtelse för skyddsjakt månaden ut.

"}}

Marken som bävern dämmer upp ett dike på ägs av Eskilstuna kommun och ligger i Hällby vid Trafikverkets banvallar. Eftersom det är ett dike för avvattning som däms upp, är risken stor att både järnvägen och banvallarna skadas med högsta kostnader till följd.

Kommunen har ansökt om skyddsjakt från första juli till första oktober, men får inte gehör för hela sin ansökan.

Länsstyrelsen bedömer precis som kommunen att det finns risk för allvarlig skada på egendom och att det inte finns någon annan lämplig lösning. Dock menar man att de skadegörande individerna borde ha avlivats innan juni månad är slut.

Slagfälla

För att jakten ska vara ”så effektiv” som möjligt, ges tillåtelse till skyddsjakt med slagfälla, antingen för Eskilstuna kommun, eller den person kommunen vill anlita för uppdraget.

I Eskilstuna är skadegörande bävrar inget nytt. Genom åren har arten skapat rubriker genom att fälla värdefulla träd i Eskilstunaån och ”springa lös” i Stadsparken.