1 500 skarvar får skjutas i Stockholms län, trots protester från ornitolger. Foto: Gettyimages

Bakslag för ornitologer – ja till skarvjakt

Sveriges ornitologiska förening lyckas inte stoppa skyddsjakten på 1 500 skarvar i Stockholms län.

Norrtelje Tidning skriver bakom betalvägg att Högsta förvaltningsdomstolen inte medger något prövningstillstånd – och därmed gäller Kammarrättens dom där det blev ja till skyddsjakt. Norrtälje Tidning berättar att det inte längre finns något levande på småholmarna utanför Ljusterö. Skarvkolonierna har tagit död på växligheten.

Ja till jakt

Länsstyrelsen meddelade tillstånd för skyddsjakt men det överklagades av Sveriges ornitologiska förening – BirdLife Sverige. Föreningen tycker att jakten blir för utbredd och omfattande, att den inte är förenlig med regler kring skyddsjakt. Ornitologerna ifrågasätter också om skarvarna verkligen påverkar bestånden av abborre. De vill se vetenskaplig dokumentation på det. Både Förvaltningsrätten och Kammarrätten sa ja till skyddsjakt. Kammarrätten slår i sin dom fast att jakten är berättigad och proportionerlig.