Nya föreskrifter för jakt på stora rovdjur innehåller både skärpningar och lättnader för jägarkåren. Foto: Gettyimages, montage

Både skärpningar och lättnader i nya föreskrifter för rovdjursjakt

Max två hundar samtidigt vid jakt på lodjur, järv och björn. Max tre hundar vid vargjakt. Men också en mer liberal syn på björnåtlar och hur de får användas.Det är några av nyheterna i Naturvårdsverkets förändring av föreskrifterna för jakt på stora rovdjur. Hanna Ek på Naturvårdsverket kommenterar.

"}}

Hanna Ek, Naturvårdsverket

Jaktjournalen har berättat om innehållet i pressmeddelandet som gick från Naturvårdsverket på måndagsförmiddagen.

De nya föreskrifterna börjar gälla den 15 november.

Hanna Ek är biträdande chef vid Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket och säger att de nya bestämmelserna om licensjakt på järv, innebär att länsstyrelserna kan fatta beslut om licensjakt. Det krävs dock att beslutanderätten delegeras från Naturvårdsverket till länsstyrelserna.

Dessutom inför verket nu flexibel jakttid på björn.

– Länsstyrelserna ska besluta om minst 30 dagars jakt inom perioden 21 augusti till den 15 oktober. Det blir en större frihet för länsstyrelserna att besluta jakttiderna, säger Hanna Ek.

Det kan innebära att länsstyrelsernas personal exempelvis kan bedöma att det är för varmt sista veckan i augusti och besluta om senare jaktstart.

Hundjakten regleras

Dessutom blir nu hundanvändning vid jakt på stora rovdjur mer reglerad. Skrivningarna där länsstyrelserna rekommenderar hur hundar ska användas slås fast i föreskrifterna.

– Det innebär att högst två hundar får användas samtidigt vid jakt på björn, lo eller järv. För varg är regeln att tre hundar får användas samtidigt. Dessutom får man inte får byta hundar vid jakt på ett och samma djur under en dag, säger Hanna Ek.

När det gäller åtlar förenklas regelverket för björnjägare. Björnåtlar ska fortfarande anmälas till länsstyrelserna, men det kommer inte att krävas att åtlarna besiktas och godkänns.

– Tanken är att det ska förenkla länsstyrelsernas administration, säger Hanna Ek.

Nu försvinner också den märkliga regeln om att upptag med björnhund inte får göras vid åtel.

Ny forskning

Daniel Ligné, Jägareförbundet

– När föreskrifterna infördes 2014 var det tänkt att åtlar skulle skapa lugna jakttillfällen, och att det skulle skulle vara enklare att identifiera honor som följs av ungar. Men sedan har det forskats på saken inom det Skandinaviska björnprojektet, där man kommit fram till att det inte riktigt var så som vi trodde 2014. Nu blir det inget hinder för att ha spårupptag vid åtel, säger Hanna Ek.

Det var en glädjens dag på Svenska Jägareförbundet när Naturvårdsverket på måndagen meddelade beslut om nya föreskrifter för förvaltning av stora rovdjur.

– Som min gamle morfar sa: Spottar man på en sten blir den blöt, men det har tagit lång tid, säger Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent på Jägareförbundet.

Men ännu har de nya föreskrifterna inte presenterats i detalj.

– Därför får man vara lite försiktig med kommentarerna. Men i några fall genomför man nu det som Jägareförbundet efterfrågat i många år, säger Daniel Ligné.

Han gläds över beskedet att björnhundar äntligen får släppas vid åtel – och att de länsvisa miniminivåerna för varg försvinner.

– Vi har drivit de frågorna ett antal år. Och nu kommer förändringen, men man kan tycka att det tagit väl lång tid för Naturvårdsverket, säger Daniel Ligné.

”Så knöligt som möjligt”

Han har sin teori om varför reglerna kring jakt på stora rovdjur krånglades till så mycket när de infördes.

– Det finns delar i de här föreskrifterna, som jag upplever har skrivits för att göra det så knöligt som möjligt att jaga stora rovdjur. Det är väl eftergifter till rovdjursvärnarna, att det ska vara både hängslen och livrem i enlighet med någon slags försiktighetsprincip, säger Daniel Ligné.

Han konstaterar att det nu finns facit på hur den förvaltningen lyckats – rovdjursstammarna ökar snabbt.

– Nu tycker jag att man vaknat till lite och föreslår förändringar som är fall framåt, men tycker att man kunde ha agerat tidigare, säger Daniel Ligné.