Järvjakt stoppas, vargjakt får fortsätta. Foto: Gettyimages, montage

Både ja och nej till överklaganden av skyddsjakter

Rovdjursvänner möts av både ja och nej i de senast överklagade skyddsjakterna på rovdjur.

"}}

Svenska Rovdjursföreningen, Nordulv och Jaktkritikerna emotsätter sig skyddsjakt på en varg i Sjunda-reviret, där 85 får dödats i vargattacker mellan 21 augusti och 24 september.

Det är inte lagligt att skjuta så kallade F2:or, alltså vargar som är andra generationens avkommor till invandrade vargar, hävdar de bland annat. Dessutom skriver de båda föreningarna är det inte förenligt med reglerna att jaga föräldradjur, och att ett så kallat rovdjursavvisande stängsel aldrig kan ersättas av skyddsjakt.

Flytt av fårhagar

De föreslår också att fårhagar flyttas, så att de inte ligger vid vatten, och att man sätter in boskapsvaktande hundar.

Länsstyrelserna i Stockholm och Södermanland, som tog ett gemensamt beslut om skyddsjakt, finner inget skäl att ändra beslutet om skyddsjakt.

Och det gör inte heller Förvaltningsrätten.

”Frågan i målen är om samtliga förutsättningar för skyddsjakt är uppfyllda”, skriver Förvaltningsrätten.

Däremot lyckas Svenska Rovdjursföreningen och Jaktkritikerna stoppa skyddsjakt på sju järvar i året runt-markerna i Mittådalens sameby.

P4 Jämtland rapporterar att Förvaltningsrätten inte anser att det föreligger sådan risk för allvarlig skada på renhjordarna att skyddsjakt är motiverad.