Åtta länsstyrelser får fatta beslut om licensjakt på varg 2023. Arkivfoto: GettyImages

Åtta länsstyrelser får besluta om licensjakt på varg

Naturvårdsverket meddelar nu delegeringsbeslut för länsstyrelserna i frågan om licensjakt på varg.- Att länsstyrelserna själva kan besluta om licensjakt är en förutsättning för att uppnå riksdagens målsättning om en regionaliserad rovdjursförvaltning, säger Carl-Johan Lindström, chef för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

"}}

Beslutet gäller länsstyrelserna i Dalarnas, Gävleborgs, Stockholms, Värmlands, Västmanlands, Västra Götalands, Uppsala samt Örebro län.

Vargstammen har spridit sig till södra förvaltningsområdet där det nu finns ett antal revir, både familjegrupper och revirmarkerande par. Trots att förvaltningsområdet nu ligger över sin beslutade miniminivå bedömer Naturvårdsverket att det södra förvaltningsområdet i år ska ses som ett så kallat spridningsområde och vara undantaget licensjakt.

Ingen licensjakt i söder 2023


Den beslutade rovdjurspolitiken innebär att förvaltningen ska minska koncentrationen av varg där den är som tätast, vilket just nu är i mellersta förvaltningsområdet, samt att vargen ska få sprida sig inom sitt naturliga utbredningsområde, vilket inkluderar södra Sverige. Därför är licensjakt inte aktuellt i södra förvaltningsområdet 2023 men kan bli aktuellt ett annat år.

– Vi har beaktat vargstammens bevarandestatus och den politiska inriktningen när vi kommit fram till detta beslut, säger Carl-Johan Lindström, chef för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.