Två nya vargrevir har bildats i Västra Götalands län i år. Foto: GettyImages

Äskar 700 000 för arbete med varg

I en skrivelse till Naturvårdsverket ansöker Länsstyrelsen i Västra Götaland om 700 000 kronor för ökade arbetsinsatser och kostnader relaterat till nya vargrevir i länet.

"}}

Länsstyrelsen i Västra Götaland har ökade kostnader som konsekvens av vargetableringarna i länet under åren 2020–2022. Etableringen av genetiskt viktiga vargar och nya vargrevir har krävt fler personaltimmar.

Länsstyrelsen skriver att även kostnader för bilresor har ökat avsevärt eftersom bränslepriserna stigit så kraftigt.

Nytt i öster

Västra Götalands län är stort. I Dalsland finns sedan tidigare ett par vargrevir, men i de östra delarna har det blivit en ny situation.

I januari 2021 bekräftades ett nytt vargrevir på gränsen mellan Jönköpings län och Västra Götaland, Brängen. Det vargparet som bildat revir där kommer från Tivedsreviret i Örebro, och är klassat som genetiskt viktiga individer, F1. I Brängenreviret har man kunnat konstatera föryngringar.

I år har ytterligare revir bildats. Reviret Viken vid Karlsborg och Töreboda kommun innehåller också två F1-individer från Tiveden.

I Hökensås, Tidaholm finns det också en ensam revirmarkerande tik.

Kraftigt utökade arbetsinsatser

Länsstyrelsen skriver till Naturvårdsverket att den omfattande närvaron av vargetableringar i ett område med hög tamdjurstäthet, kräver kraftigt ökade arbetsinsatser från både handläggare och fältpersonal.

– De högsta konstaderna för de flesta arbetsgivare är ju personalen. Mycket av vår arbetstid går till att hantera oro i telefon, åka ut och finnas till hands och prata med människor, säger Anita Bergstedt, enhetschef på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Länsstyrelsen bedömer att ytterligare 700 000 kronor behövs för att fortsatt kunna medverka på möten och informera om rovdjur, förebygga skador och det övriga arbetet med rovdjuren, bara det här året.

– Fältpersonalen jobbar fler timmar än tidigare. Om de i huvudsak jobbar med inventering måste de nu lägga mer och mer tid på att informera, säger Anita Bergstedt.

Fler vargar

Jägare i Vårgårda kommun har sedan i vintras gjort regelbundna synobservationer av varg. Det är inte onormalt att vandringsvargar passerar, men nu har det gjords observationer med jämna mellanrum sedan i julas.

I slutet av maj skedde den första vargattacken på tamdjur i Vårgårda kommun, fem får dödades.

Enligt länsstyrelsen har man dock inte hittat några revirmarkeringar i trakten som talar för en etablering av varg.