Äntligen – men många frågor runt vargjakten!

Riksdagens beslut att frysa den svenska vargstammen till 210 individer samt att vargjakt ska införas efter årsskiftet var mer än efterlängtat. Men beslutet är definitivt inte en snabblösning på vargproblematiken.Just nu finns det många frågor som ska besvaras och tyvärr kan det ta tid innan allt är klart. En av anledningarna är att det nu ska göras en stor omorganisation för att hantera rovdjursfrågorna. Varje länsstyrelse ska tillsätta en viltförvaltningsdelegation som ska besluta hur och var vargjakt ska be­drivas. Alla dessa beslut ska sedan samordnas i rovdjursförvaltningsområden. Och forskarna ska ge Naturvårdsverket underlag för hur många vargar som ska skjutas för att sänka stammen till 210 djur. Det är dock oerhört viktigt att besluten både tas rätt och snabbt. En av de stora frågorna är natur­ligtvis hur många vargar som ska skjutas. Enligt forskarna är varg­stammen i dag cirka 230 vargar, men i realiteten är den större. I dag vet vi att det varit föryngringar i revir där rovdjursspårare hävdat att det inte fötts vargar.

Oväntade valpar I till exempel Bredfjällsreviret i Västra Götaland sköts alfahannen under skyddsjakt i fjol. Under vinterns spårningsarbete konstaterade spårarna att de inte funnit något löpblod och avskrev därmed möjligheten till föryngring i reviret. Nu vet vi bättre, minst sju valpar är födda i reviret! Svårigheter Om vi förutsätter att forskarna och rovdjursspårarna håller sig till fakta visar detta att inventeringsresultaten är en miniminivå på varg­stammen, varför en avskjutning på 40–50 vargar i vinter inte är orimligt – speciellt med tanke på att vargstammen har en tillväxt på 16 procent. Dessutom återstår det kanske största problemet: att skjuta varg! Med bristande erfarenhet av varg­jakt och med kännedom om de svårigheter vi jägare hade med björn- och lojakt de första åren finns det skäl att tro att vargjakten kommer att bli svår. Ett absolut måste är spårsnö, men med de allt mildrare vintrarna känns vargjakten som en stor utmaning med en osäker utgång. Snabba beslut behövs Vi vet inte heller vilka vargar som ska få skjutas. Mycket talar dock för att det endast kommer att bli lovligt med vargjakt i områden med reproducerande familjegrupper. Det är mindre troligt att ensta­ka vargar kommer att jagas. Det är dock mycket viktigt att jakten kom­mer i gång så snart som möjligt efter årsskiftet. Vi behöver spår­snö för att ha en möjlighet att klara avskjutningen. Förhalas jaktbeslutet hamnar vi i föryngringsperioden och därmed förlorar vi ännu ett år och vargstammen hinner växa ändå mer, med de kända problem detta medför. Följ händelseutvecklingen på vår hemsida – www.jaktjournalen.se – där vi dagligen uppdaterar allt nytt runt vargpolitiken.

Olyckligt pressmedelande”

Torsdag den första oktober börjar jaktsäsongen på allvar”, skriver Svenska Jägare­för­bundet som har statens uppdrag om att bland annat informera om jakt, och fortsätter:”Då får jägarna börja jaga rådjur, vildsvin och hjort med hund.” Jakten på vildsvin med hund är tillåtet från 1 augusti! Däremot ville Jägareförbundet för ett år sedan minska jägarnas möjlighet att jaga vildsvin med hund och föreslog en senarelagd jaktstart till den 1 oktober. Förslaget fick dock inget gehör hos vare sig Naturvårdsverket eller Jordbruks­departementet. Och kommer nog inte att få det i framtiden heller!