Ännu en ny fästingart hittad i Sverige

Kungsbacka (JJ) I somras meddelade Statens Veterinärmedicinska Anstalt att en ny fästingart, hemmahörande kring medelhavet hittats i Sverige. Nu har ytterligare en hittats, Hyalomma rufipes.

Statens Veterinärmedicinska Anstalt konstaterat i ett pressmeddelande att det sedan i somras hittats 30 vuxna fästingar av arten Hyalomma marginatum i Sverige. Dessutom har ytterligare en art påträffats, Hyalomma rufipes. Hyalomma rufipes är en fästingart, som liksom Hyalomma marginatum, är vanlig i områdena kring Medelhavet. Båda fästingarna kan överföra smittämnen som kan ge allvarliga sjukdomar som Krim-Kongo blödarfeber, Rickettsia (fläckfeber),Theileria equi och Babesia caballi. De två sistnämnda är allvarliga sjukdomar hos häst. Ingen av dessa sjukdomar förekommer normalt i landet. Över 4 000 fästingar har samlats in av allmänheten i ett projektet som avslutas i dag. SVA kommer dock ansöka om medel för att samla in fästingar även nästa sommar. – Allmänhetens engagemang har varit fantastiskt. Vi är mycket tacksamma för detta oväntat stora engagemang – både när det gäller insamlingen generellt av fästingar i norr och alla de fall av Hyalomma som har uppmärksammats, även från andra orter. Vi arbetar nu vidare med artbestämning och analys av fästingarna för att se vilka smittor de kan föra med sig och det tar tre – sex månader, säger forskare Anna Omazic, SVA i pressmeddelandet.