Den första attacken på tamdjur har inträffat i vargreviret Siggefora, som ligger nordväst om Uppsala. Karta: Google maps

Alla fåren vargdödade för djurägare i Uppsala

En djurägare i Uppsala kommun fick på torsdagsmorgonen alla sina får dödade av varg. Jägare i området bävar inför hur det ska gå under jaktsäsongen när hundar ska släppas.

– Fårägaren såg en varg i hagen på torsdagsmorgonen. Sju får var döda och två får fick avlivas och det var alla år djurägaren hade, berättar Monica Eriksson, chef vid naturvårdsavdelningen vid länsstyrelsen i Uppsala. Attacken inträffade i öster om Östfora, bara några kilometer från Siggefora som gett namn åt reviret som konstaterades under vårvintern.

Jaktjournalen har rapporterat om revirbildingen här. – Vi vet inte ännu om det fötts valpar, säger Monica Eriksson.

Hanen från Tiveden

Hanen är en avkomma efter vargtiken som samhället flyttade till Tiveden från Norrbotten vårvintern 2013. Hon var från Finland-Ryssland och därmed en så kallad F0:a. Hanen är F1:a. Tiken kommer från Gårdsjöreviret i Värmland. – Eftersom alla får dog i attacken vidtar vi inga andra åtgärder på platsen. Vi har skickat ut varning till andra djurägare i området, säger Monica Eriksson. Hagen hade blandat elband och fårnät och stod öppen mot ett vattendrag. En jägare i området som jaktjournalen talat med ser med bitterhet på utvecklingen inför den stundande löshundsjakten. – Det är ett mörker, hur ska vi kunna släppa hundar under jakten? frågar sig jägaren.

Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21