Kvinnan får inte behålla sina bössor och vapenlicenserna, har Förvaltningsrätten beslutat. Foto: Gettyimages

Äldre dam förlorar sina vapen och licenser

En äldre kvinna i norra Västmanland blir av med sina vapenlicenser sedan polisen påträffat henne i en anhörigs bostad med fyra vapen lutade mot en källarvägg.

"}}

Fagersta-Posten skriver att polisen i vintras besökte en fastighet i ett helt annat ärende. Det var bara den äldre kvinnan som var i bostaden och hon ville först inte släppa in poliserna.

I källaren på huset påträffades två kulgevär och två hagelgevär, som stod lutade mot en vägg.

Det var kvinnans vapen och hon förklarade att hon brukade ha dem med sig till sin anhöriga, för att kunna jaga på närliggande marker.

Att vapnen stod uppställda mot källarväggen berodde på att det var vapenvård på gång, förklarade kvinnan. Hon har också uppgett att hon inte hunnit ordna med transport av vapnen till sin egen bostad och ett vapenskåp.

Fagersta-Posten uppger att Förvaltningsrätten i sin dom slår fast att kvinnan brutit mot reglerna och att det fanns risk för att vapnen skulle missbrukas. Rätten finner inget som tyder på att det var jakt på gång vid tillfället.

Därför avslås kvinnans begäran om att få behålla sina vapenlicenser och vapen.