Socialdemokratiska riksdagsledamoten Åsa Eriksson, som bor i Norbergs kommun, efterlyser stöd till drabbade i området med svinpest. Foto: Gettyimages och riksdagen, montage

Afrikansk svinpest: S-krav om stöd till drabbade

Socialdemokraten Åsa Eriksson vill att regeringen ökar farten och snabbt meddelar hur människor och företag i området med svinpest kan få ekonomisk stöd.

Fagersta-Posten rapporterar att riksdagsledmoten och tidigare kommunalrådet i Norberg, Åsa Eriksson, vill ha svar på hur främst lantbrukare och skogsägare kan kompenseras av staten.

Det handlar om skogsägare som på grund av svinpestsutbrottet inte få ta hand om fällda träd eller sköta sina skogar. Det handlar om lantbrukare som inte får skicka ut exempelvis spannmål från den avspärrade zonen.

Ska träden och säden ruttna?

Ett problem är att det inte finns någon kvarn som kan ta hand om spannmål inom området som är avspärrat på grund av svinpest. Säden får inte köras ut från zonen.

Förslag till regeringen

Åsa Eriksson har tagit fasta på ett förslag från lantbrukaren Thomas Aldén i Sala. Hans tycker att lantbrukarna ska få få ekonomiskt stöd att plöja ned skörden, så att höstbruket kan komma igång.

Åsa Eriksson lyfter också problemet med att delar av föreningslivet drabbas hårt av förbudet att röra sig i skog och mark.

Nu efterlyser hon svar från regeringen på hur den kommer att agera för att få fram kompensation till de drabbade.

Fagersta-Posten har talat med Madeleine Haal Gertzell, chef för Operativgrupp djur på Jordbruksverket, som säger att frågan om ersättning till lantbrukare och skogsägare är en prioriterad fråga. Jordbruksverket kommer att lämna förslag till regeringen.