Benprovet som analyserats av SVA. Foto: Erik Ågren

AFRIKANSK SVINPEST: Detta har hänt

Jaktjournalen sammanfattar hittills känd information.

12 april

11 april

Regeringen och Sverigedemokraterna överens om att kompensera drabbade privatpersoner, föreningar och kommuner med statliga miljoner.

4 mars

Erik Brate är hårt drabbad i svinpestområdet i Fagersta och kräver nu ersättning av staten. Men han kan tvingas vänta på pengarna tills Jordbruksverket ser vad nästa års avverkning ger.

23 februari

Nu måste staten ersätta det drabbade människor förlorat ekonomiskt på restriktionerna i svinpestzonen i Fagersta, tycker kommunalrådet Åsa-Märta Sjöström.

22 februari

Glada miner i Fagersta när Jaktjournalen gav sig ut på ett snabbt svep med mobilkamera.

Myndigheterna tillåter åter jakt i pestområdet – men med vissa förbehåll.

12 februari

Ett vildsvin kan finnas kvar i kärnområdet, som är 13.000 hektar stort och stängslat.

12 december

En husägare beviljas dispens från förbudet att röra sig i svinpestområdet när en skadegörande grävling ska skjutas.

Nu står det klart hur mycket pengar staten betalar i ersättning till de jägare som deltagit i sökandena efter döda vildsvinskadaver.

Tisdag 28 november

Vildsvinen som ska avlivas i pestområdet kommer att lockas in med bland annat wienerbröd. Fällorna sätts snart ut och polisens insatsstyrka står beredd att hindra aktivister från att sabotera jakten.

Tisdag 24 oktober

Tusentals stolpar har drivits ned på en sträcka av 40 kilometer och nu monteras det speciella stängsel som ska hålla vildsvinen kvar i pestområdet i Fagersta. Snart inleds jakten, som framförallt inriktas på fällfångst.

Måndag 16 oktober

SVA vill ha in prover på vildsvin skjutna i ett större område runt Fagersta och Norberg. Det handlar om säkerställa att smittan inte spridit sig. Nu är det också klart att drönare sätts in i sökandena efter kadaver.

Torsdag 12 oktober

Onsdag 11 oktober

Arbetet med att stängsla in det kärnområde där närmare 50 döda vildsvin hittats, smittade med Afrikansk svinpest har påbörjats. När det är på plats kan jakt påbörjas.

Tisdag 10 oktober

Mediauppgifter om minskade restriktioner i förbudszoonen – redan i början av december. Statsepizootolog Carl Ståhl dementerar.

Måndag 9 oktober

Denna vecka sker inga sök efter döda vildsvin i den så kallade zonen i Fagersta. Jägarna har en veckas ledigt i samband med älgjaktspremiären i södra Sverige.

Fredag 6 oktober

Jordbruksverket beslutade på fredagen att en grisproducent i Skövde, Västra Götaland, skulle beläggas med restriktioner. Det efter att djur på anläggningen uppvisat symtom som kan tyda på Afrikansk svinpest. Provsvaren var dock negativa och restriktionerna har hävts.

Torsdag 5 oktober

Det är inte alla som efterlever förbudet mot gå ut i skog och mark i området som stängts av på grund av afrikansk svinpest i Fagersta.

Under torsdagens meddelade Jordbruksverket att kärnområdet för svinpestzonen i Fagersta kommun nu kommer stängslas in. Det blir Trafikverkets personal som får uppdraget att genomföra jobbet

Tisdag 3 oktober

Jordbruksverket söker extraanslag hos regeringen för att täcka kostnaderna för utbrottet av afrikansk svinpest i Fagersta.

Måndag 2 oktober

I helgens sökinsats deltog återigen ett par hundra jägare per dag. Inom kärnområdet hittades ytterligare tre kadaver men provsvaren från dessa är ännu inte klara. Det framkom under myndigheternas pressträff.

Helgens insats har främst genomförts inom kärnområdet men också utmed gränsen till det område som belagts med restriktioner. Det finns dock fortsatt områden som inte sökts av. Det beror på att man i första hand inriktar sig på områden dör jägarna vet att grisarna rör sig.

Från SVA rapporterar man att det nu kommer in fler rapporter om döda vildsvin från hela landet, något som myndigheten räknat med i och med uppmärksamheten. Inga vildsvin med Afrikans svinpest har dock hittats utanför kärnområdet i Fagersta.

Torsdag 28 september

Totalt har nu 46 döda vildsvin hittats som visat sig bära på afrikansk svinpest. Smittan håller sig dock fortfarande inom det mindre kärnområde som senare ska stängslas in.

Onsdag 27 september

Inga nya tester har utförts sedan gårdagen och ingenting har hänt som ändrar synen på utbrottet berättar biträdande statsepizootolog Maria Nöremark vid myndigheternas dagliga presskonferens.

Samtidigt jobbar Jordbruksverket vidare med att titta på konsekvenserna av de restriktioner som införts i området. Det vad gäller bland annat ersättningar och ansökningar om undantag.

Vad gäller instängslingen av kärnområdet går det enligt Jordbruksverket inte att ge någon exakt tidsplan.

Måndag 25 september

Prover från den smittade zonen kommer nu regelbundet skickas till SVA på tisdagar och analyseras på onsdagar. Uppdateringar av resultaten kommer publiceras på SVA:s webbplats på onsdagar efter att proverna analyserats.

Prover från upphittade vildsvin från övriga landet ingår inte i utbrottsarbetet, de är en del av den pågående fallviltsövervakningen och analyseras för afrikansk svinpest som tidigare. Resultaten publiceras löpande på SVA:s sidor om övervakning av afrikansk svinpest.

– Vi förstår att många är oroliga att afrikansk svinpest ska hittas utanför den smittade zonen. Samtidigt är det inte motiverat att betrakta varje upphittat vildsvin som en misstanke om afrikansk svinpest. Vilda djur dör av olika orsaker. Vi känner oss trygga med den övervakning vi har och de åtgärder vi fortsatt vidtar, säger Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA.

Sedan uppdateringen i fredags har inga nya fynd analyserats från den smittade zonen, nästa uppdatering kommer på onsdag.

Fredag 22 september

Under eftermiddagens pressträff släppte Jordbruksverket kartan över kärnområdet som ska stängslas in.

Statsepizootolog Karl Ståhl berättade om fyra nya bekräftade fall, och resultatet av EU-experternas besök.

Totalt har:

51 vildsvin undersökts

41 har konstaterats med ASF

10 Ej påvisade

Torsdag 21 september

SVA har denna dag inga nya provsvar att presentera. Det finns inga fynd som förändrar SVA:s bild av utbrottet.

Jaktjournalen har tidigare berättat om Jordbruksverkets planer att stängsla in området. Nu är beslutet fattat. Cirka 100 kvadratkilometer, 10 000 hektar, kommer stängslas in.

Tills vidare kommer samma restriktioner gälla i det instängslade kärnområdet som i resten av den smittade zonen.

– Vi jobbar nu skyndsamt vidare med att fastställa exakt var stängslet ska vara och hur det ska utformas och vem som ska utföra arbetet. Vi kommer i den processen att föra en dialog med de markägare och boende som blir direkt berörda, säger Jan Cedervärn, överdirektör och ordförande i Jordbruksverkets krisorganisation, i ett pressmeddelande.

När det exakta området för stängsling är fastställt, kommer en karta att publiceras.

Onsdag 20 september

Företagare och allmänheten kommer till jägarnas samlingsplats och överlämnar allt från mackor till choklad och drycker av olika slag.

Socialdemokratiska riksdagsledamoten Åsa Eriksson trycker på och vill att regeringen beslutar om stöd till människor och företag som drabbas av restriktionerna i området som spärrats av på grund av afrikansk svinpest.

Norge har bara några tusen vildsvin och utbrottet av afrikansk svinpest i Sverige skrämmer Norrmännen. Nu diskuteras höjd ersättning till jägare som skickar in delar från skjutna vildsvin till myndigheterna.

17:00 Vid myndigheternas presskonferens framkom att inga fler grisar har visat sig smittade sedan i går. Samtidigt berättar biträdande statsepizootolog Maria Noremark att det egentligen inte är hur många döda djur som hittas med smittan som spelar roll. Det är mer intressant om man skulle hitta smittade grisar i en annan del av zonen än den begränsade del där samtliga smittade djur hittills har hittats.

Tisdag 19 september

Karta som visar hur myndigheterna kan komma att stängsla in kärnområdet för den afrikanska svinpesten i Fagersta.

Än så länge har döda vildsvin bara hittats inom ett begränsat område, men statsepizootolog Karl Ståhl menar att det troliga är att smittan kommer att upptäckas även inom andra delar av zonen i Fagersta.

Måndag 18 september

Letandet efter griskadaver i det smittade området har nu pågått i tio dagar. Ytterligare tio kommer att behövas innan hela området är genomsökt menar statsepizootolog Karl Ståhl. Efter det kommer hela området att behöva söka igenom igen. kanske flera gånger.

Efter helgens stora sökinsats där runt 400 jägare deltog har nu totalt 34 vildsvin konstaterats bära på smittan. Samtliga inom det så kallade kärnområdet som är runt fem kilometer brett. Inga döda djur har hittats utanför kärnområdet.

Fredag den 15 september

Vid myndigheternas pressträff framkom det att man nu analyserat totalt 22 vildsvin varav 20 har visat sig bära på smittan. I övrigt flyter arbetet på plats i Fagersta på meddelades vid presskonferensen.

I Danmark finns nu en oro att danska jägare ska föra in afrikansk svinpest till Danmark. Det efter att ha varit på jakt i Sverige.
SVA:s karta över var de provtagna vildsvinen hittats. Röd plupp är smittade vildsvin. Större karta hittar du hos SVA.

Torsdag den 14 september

Inga nya fall av smittan har rapporterats sedan igår men sökandet efter
kadaver fortsätter med obruten kraft. Samtidigt hålls i kväll ett stort möte
för att planera sen stor sökinsats i helgen.

Onsdagen 13 september

Som ett viktigt led i arbetet med att bekämpa afrikansk svinpest har
Jordbruksverket beslutat att upprätta central för provtagning och förbränning av vildsvinskadaver i Fagersta. Centralen är nu uppbyggd och bemannad med utbildad personal. Av smittskyddsskäl kommer enbart behöriga att få tillträde till anläggningen.

Jakten med att kartlägga smittans utbredning fortsätter i kärnområdet av den zon som belagts med restriktioner på grund av utbrottet av afrikansk svinpest. På sikt kommer alla vildsvin i den innersta zonen att skjutas, men andra arter berörs inte då de inte anses riskerar sprida smittan.

Tisdagen den 12 september

I samband med utbrottet av afrikans svinpest i Fagersta så har det
spekulerats om en intilliggande soptipp skulle kunna vara den plats varifrån
grisarna kommit i kontakt med smittan. Men hos kommunernas
branschorganisation inom avfallshantering, Avfall Sverige menar man att spridningsrisken från avfallsanläggningarna inte är överhängande.

Statsepizootolog Carl Ståhl berättar om det arbete som pågår runt om i
världen för att få fram vaccin mot afrikansk svinpest. Vaccin för tamgrisar kan komma inom några år – det är dock svårare att få fram vaccin till vildsvin.

Förslag klubbas idag – så blir ersättningen till jägarna i pestområdet

Jan Cedersvärd berättar i Jaktjournalen hur ersättningen till jägarna, som
letar döda vildsvin i Fagersta, kommer att bli.

Magnus har åkt ända från Göteborg och offrar sina sista semesterdagar för
att leta döda vildsvin i Fagersta. Jaktjournalens utsände utbringar ett
fyrfaldigt leve i webbradio. Dessutom skogschefen på AB Karl Hedin.

Måndagen den 11 september

Flera länder i Sydostasien stoppar griskött från Sverige, uppger Magnus
Därth, vd för branschorganisationen Kött- och charkföretagen, till Ekot.

Uppdraget med att stoppa spridningen av afrikansk vildsvinspest i skogarna i Fagersta växer i omfattning. Frågan är vilka fordon som tar sig fram i terrängen där jägarna till och med har svårt att gå. Biträdande statsveterinär Erik Ågren förklarar i webbradio.

Det behövs fler frivilliga jägare som hjälper till i jobbet med att hitta
döda vildsvin i Fagersta. Rekryterings- och informationsmöte i Fagersta ikväll.

Efter utbrottet av afrikansk svinpest i kommunen har Jordbruksverket
beslutat att återbruket vid sopstationen Sänkmossen i Fagersta ska stängas.

Hur smittan först kom till Fagersta är något vi troligtvis aldrig kommer att
få reda på. Det menar Karl Ståhl, Statsepizootolog på SVA. Hittills har sju
smittade vildsvin hittats i ett ganska begränsat område utanför Fagersta.

Ett tungt besked kom idag till dem som har tamgrisar inom smittområdet i
Västmanland. Samtliga grisar ska avlivas. Hur många grisar det gäller är i
nuläget oklart.

Landsbygdsminster Peter Kullgren, KD, håller pressträff i Fagersta
tillsammans med Jordbruksverket, SVA och komunnen – om utbrottet av afrikansk svinpest.

Söndagen den 10 september

Gift? Spadar att gräva ut döda vildsvin som dryper av förruttnelsevätska
med? Betalt till jägarna? Kadaverhundar? Stopp för golfspel? Det är många
frågor som dyker upp i Jaktjournalens webbradio om afrikansk svinpest denna söndagen den 10 september 2023.

Lördagen den 9 september

Jägarna inleder arbetet med att försöka hitta döda vildsvin i terrängen.
Flera vildsvin hittas döda och vi pratar med en jaktledare, SVA:s Karin
Olofsson Sannö och Jägareförbundets Lars Björk.

Jaktjournalens får påstötningar från flera personer som undrar hur golfbanan kan få vara öppen. Där bökade vildsvinen sönder gräsmattan så sent som för en vecka sedan.

Fredag 8 september

08:44

Kadaversök, buffertzon och jakt. Statsepizootolog Karl Ståhl förklarar för
Jaktjournalen
hur smittan ska bekämpas.

13:40

Beslutet om restriktioner och förbud i den drabbade zonen är tagna med stöd i Epizootilagen.

Den myndighet som beslutat om restriktionerna och som också är kontrollmyndighet är Jordbruksverket. Lagen ger också myndigheten ett informationsansvar för att underlätta för enskilda personer att följa restriktionerna.

15:43

– Just eftersom smittan funnits inom EU och i vår närhet sedan
tidigare så har vi haft mycket dialog med andra länder och det har varit ett
scenario att vi skulle få in den i Sverige. Det är en mycket allvarlig smitta
som kräver stora insatser men vi är väl förberedda. Vi har handlingsplaner och material för att kunna hantera detta, säger landsbygdsminister Peter Kullgren, KD, till Jaktjournalen.

18:00

Finns där poddar finns, eller lyssna här.

Vi pratar med jägare som berövas sin jakt i två år, i bästa fall.
Lantbrukare som inte får sälja sitt spannmål och skogsägare som inte kan ta hand om barkborreträd.

Dessutom med polisen som inte vet om det är han som ska övervaka förbudet

Vi har också ett snack med riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné på
Jägareförbundet, som suttit i den innersta kretsen när myndigheterna tagit fram strategin för hur smittan ska bekämpas.

Torsdag 7 september

05:45
Befäl på polisens ledningcentral
i Region Mitt, har inte fått någon
information om eventuella avspärrningar kring det område där afrikansk svinpest har konstaterats.

– Ja, det borde jag ha hört någonting om, säger Joar Källman till
Jaktjournalen.

Vakthavande befäl i Region Bergslagen, som gränsar till området i Fagersta, har på torsdagsmorgonen inte heller fått någon information om behov av eventuella avspärrningar.

06.45 Nära det begränsade område där de döda vildsvinen i
Fagersta hittats ligger den kommunala soptippen i Fagersta. Det finns
misstankar om att vildsvinen ätit något där som innehållit smitta.
Anställd på sopstationen har denna morgon inte fått någon information om
utbrottet av afrikansk svinpest.

09:15

Statsepizootologen Karl Ståhl uttalar sig till Jaktjournalen om myndighetsansvar och att det sannolikt blir en intensiv vildsvinsjakt i det drabbade området.

09:17

Jordbruksverkets smittskyddschef Katharina Gielen säger till Jaktjournalen att man avråder människor från att ge sig ut i skogarna kring Hyppenbenning.

09:46

Här är det lokala jaktlagets karta över var de hittat de döda vildsvinen.

10:25

Så gör du med svamp och kött från det drabbade området.
Karl Ståhl svarar på frågorna i Jaktjournalen.

13:05

Under dagen har det kommit upp information på Fagersta
kommuns hemsida
om att ASF-viruset påträffats.
Det finns dock ingen information till allmänheten om vilka åtgärder som vidtas eller hur man kan förhindra att smittan sprid.

14:55

I förmiddags sa Jordbruksverket till Jaktjournalen att man före lunch idag
kommer gå ut med besked om hur stor område som ska spärras av.
Ännu har inget besked kommit.

15:05

Statsveterinär Erika Chenais, SVA, säger till Aftonbladet att ett område på 800 kvadratkilometer kommer att
spärras av. Jordbruksverket som formellt ska fatta beslut har inte
lämnat besked ännu
.

15:25

– Det är inte riktigt färdigt men de sitter med beslutet så det kommer
alldeles snart. Tacksam om ni väntar lite. Det trycks på knappen snart. Då
kommer beslut och pressmeddelande alldeles strax, säger Lena Hellqvist
Björnerot, Sveriges officiella chefsveterinär (CVO), Jordbruksverket, till
Jaktjournalen.

– Nu är det klart…

– Summa summarum är det 996 kvadratkilometer, säger Lena Hellqvist
Björnerot.

15:40

Nästan 100 000 hektar ska spärras av, bekräftar Jordbruksverket
för Jaktjournalen.

16:02

Släppte Jordbruksverket sitt pressmeddelande om vilket område det nu råder restriktioner i.

Här finns karta och alla regler och restriktioner som gäller i zonen.

Onsdag 6 september

17:24 skickar SVA ut ett pressmeddelande via TT om att
Afrikansk svinpest påvisats i ett prov från en av de döda vildsvinen.

17:31 skickar SVA själva ut samma pressmeddelande.

”Berörda myndigheter jobbar nu intensivt med att lokalisera, begränsa och
bekämpa smittan. Mer information kommer att tillhandahållas fortlöpande”
skriver SVA.

” Den beredskapsplan vi har sedan länge sätter vi nu i verket. Vi tar också
del av erfarenheter från andra länder som har varit i motsvarande
situation”, säger Lena Hellqvist Björnerot på Jordbruksverket.

Ingen mer information kommer till allmänhet eller journalister under
onsdagen.

Ingen information går ut lokalt på till exempel Fagersta kommuns hemsida.

Jägareförbundet skriver på sin sajt under kvällen att de kommer stödja myndigheterna efter bästa förmåga.

” Just nu är vi i en fas där vi avvaktar information och agerande från
myndigheternas, säger kommunikationschef Magnus Rydholm”

Måndag 4 september

Jaktlaget skickar proverna till SVA.

Lördag-söndag, 2-3 september

Under helgen hittas fler självdöda vildsvin av jägarna i Hyppenbennings jaktlag utanför Fagersta. Sammanlagt sju döda vildsvin. Dessutom har vinglande vildsvin observerats.

Under helgen sköts ett vildsvin som jaktlaget tog blodprov på. De förser SVA med jaktkarta och information.

Onsdag 30 augusti

Jaktjournalen berättar att två självdöda och ett döende vildsvin hittats i ett litet område i Fagersta kommun.Nyheten fångas upp av TT och publiceras av redaktioner runt om i Sverige.

27 augusti

Två kvinnor som är ute och rider ser ett dött vildsvin i ett dike. De kontaktar det lokala jaktlaget som kommer till platsen inom en timma. Jaktlaget sågar av ett ben från vildsvinet och sparar i frysen.

25 augusti

Jägaren Pär Granström hittar ett svårt medtaget vildsvin i ett dike. Det levde och låg och ryckte lite. Vildsvinet avlivades.
– Vi kontaktade SVA som instruerade oss att såga av ett ben för provtagning, om vi hittade kadaver.