Jakten är avlyst i merparten av länen. Men 89 björnar finns kvar att jaga i tre län. Foto: Gettyimages

89 björnar kvar i licensjakten

Björnjakten har gått in på sin femte vecka och nu återstår 88 björnar att fälla. Här listar vi hur jakten gått hittills.

Län för län, tilldelningen inom parentes.

Värmland (3), samtliga björnar fällda och jakten avlyst
Dalarna (85), En björn kvar i delområde 1A, i övrigt avlyst.
Gävleborg (140), avlyst
Västernorrland (85), avlyst

Jämtland (185). 49 björnar återstår i hela länet. Så här ser återstående kvot ut i de olika delområdena:

1) 11 björnar kvar
2) 7
3) 14
4) 17
5) Jakten avlyst

Västerbotten (81), 10 björnar kvar i det västra området.

Norrbotten (70). 29 björnar kvar att jaga. Så här fördelar sig kvarvarande tilldelning i de olika områdena:

1) Jakten avlyst.
2) 21 björnar återstår att jaga
3) 3
4) 5
5) Jakten avlyst

Den totala kvoten i licensjakten i Sverige 2023 var 649 björnar. Nu återstår 89 i tilldelningen.