Järven var det rovdjur som stod för flest angrepp på får i Norge förra året. Foto: Gettyimages

44 miljoner kronor – det kostade rovdjursangreppen i Norge 2019

1 129 djurägare ansökte under 2019 om ersättning för rovdjursangrepp på får och lamm i Norge. Totalt betalade norska staten ut 44 miljoner kronor till drabbade bönder som ersattes för 17 213 djur.

Miljødirektoratet, norska motsvarigheten till Naturvårdsverket har presenterat

sin sammanställning över rovdjursangrepp på tamboskap, företrädelsevis vuxna får och lamm. Under 2019 ersattes 14 391 döda lamm och 2 822 får. Antalet ansökningar om ersättning har de senaste åren börjat plana ut ut efter en pik 2013 (2015-1431, 2016-1351, 2017-1295, 2018-1210). Flest angrepp på tamboskap inträffade i Trøndelag i mellersta Norge. Av de 44 miljonerna betalades drygt 16 miljoner kronor ut till fårägare i det fylket. Resterande 16 fylken delade på knappt 28 miljoner kronor. Järven bidrog till flest attacker, framför allt på lam. Angreppen från järv ökade till och med jämfört med i fjol. Däremot har vargangreppen nästan halverats jämfört med i fjol och noterar 2019 det lägsta antalet angrepp på tio år (1 455 vargangrepp ersattes 2019).