20 miljoner kronor för att lösa lokala vargkonflikter

Miljödirektoratet i Norge delar ut 20 miljoner kronor för att kommuner med vargrevir ska kunna dämpa de konflikter uppstår i vargens kölvatten.

Norska regeringen instiftade 2017 ett ekonomiskt stöd till kommuner med vargrevir. Tanken med stödet var att skapa förutsättningar för att dämpa konflikter som uppstår i områden vargnärvaro. I år har 20 miljoner kronor avsatts för ändamålet och medlen kommer delas lika mellan de kommuner som ansöker som stödet.