Jaktnyheter

Nyårsenkäten 2020: Thomas Ekberg

Ett nytt år står för dörren och vi ber östgötske yrkesjägaren Thomas Ekberg sammanfatta 2019 och blicka in i 2020.
1) Vilket är ditt roligaste jaktminne från året som gått? – I år har jag faktiskt jagat riktigt mycket. Men roligast var drevprovsstarterna med min unga drevertik, Joganbos Viktoria (Banny). Hon är inte två år fyllda och fick ihop två dubbelettor på två starter. 2) Vilket är ditt värsta jaktminne från 2019? – Jag har nästan bara bra minnen. Även om regn innebär bra jaktväder, så har det generellt varit en fruktansvärt blöt höst. Dessutom är det tragiskt att jag nu hamnat mitt i ett vargrevir där vi har minst sex individer. 3) Vad förväntar du dig av jakten 2020? – Vi har en väldigt hög numerär av klövvilt och jag tror att vi måste öka avskjutningen, framförallt när det gäller dovviltet. Det är ett angenämt problem, även om det är svårt att uppskatta exakt hur mycket dovvilt det finns i markerna. 4) Vilken var den viktigaste jaktpolitiska frågan under året som gick? – Det viktigaste för mig är att vi i framtiden får en klok förvaltning av rovviltet. Det är ohållbart att ha rovdjur runt knutarna i så pass tätbebyggda områden där jag befinner mig. Art- och habitatdirektivet anger att man måste ta hänsyn till människor och verksamheter i rovdjurspolitiken. Det har man fullständigt missat i Sverige och det behövs en drastisk förändring.