Jaktnyheter

Nyårsenkäten 2020: Bert Eriksson

Ett nytt år står för dörren och vi ber Bert Eriksson, jägare, skytt och besiktningsman för länsstyrelsen i Dalarna, sammanfatta 2019 och blicka in i 2020.
1) Vilket är ditt roligaste jaktminne från året som gått? – När en jaktgäst från Malta fick skjuta en udda 16 taggars älg på stånd på vår jaktcamp. Dagen före fick han smyga i ca tre timmar på stånd utan att lyckats.

2) Vilket är ditt värsta jaktminne från 2019?

– Andra jaktdagen fick jag min jämthunds tik skadad, sena och muskel på bakbenet avskuret av vassa stenar när hon skällde på en älg i flera timmar.

3) Vad förväntar du dig av jakten 2020?

– Att vi kan ha en stark älgstam i hela Sverige och behålla vår löshundsjakt, och att arrendepriserna sänks hos stora skogsbolag så vi får in flera yngre jägare och även pensionärer har råd att fortsätta jaga.

4) Vilken var den viktigaste jaktpolitiska frågan under året som gick?

– Att beslut om jakt och viltvård skall fattas så nära människor som berörs och lever och bor o verkar på landsbygden. Det är också viktigt att det blir rätt beslut om vapendirektivet, så vi kan behålla olika skytteverksamheter och jakt.