Jaktnyheter

Nya viltforskningsprojekt får över 5 miljoner kr

Kanadagässen är en av flera gåsarter som ökar. Nu ska forskning inledas.
Stockholm (JJ) Nu är det klart vilka forskningsprojekt som får finansiering från Viltvårdsfonden. Bland annat görs en stor satsning för att ta fram kunskap om problematiken kring växande gåspopulationer.
Fem nya projekt får dela på sammanlagt 5,35 miljoner kronor under 2017. Sammanlagt pågår just nu över 20 projekt med finansiering från Viltvårdsfonden meddelar Naturvårdsverket. Mest pengar får projektet Från fält till flyttväg. Tre miljoner kronor anslås för att forska i framtidens förvaltning av gäss i  jordbrukslandskapet. Dessa projekt har beviljats forskningsanslag 2017: Från fält till flyttväg – förvaltning av gäss i det nya jordbrukslandskapet Johan Månsson, Sveriges lantbruksuniversitet, Grimsö/Riddarhyttan samt Johan Elmberg, Högskolan Kristianstad. Anslag: 3 000 000 kronor. Utsatta gräsänder: rörelsemönster, överlevnad och effekter på biologisk mångfald Johan Elmberg, Högskolan Kristianstad. Anslag: 750 000 kronor. Proaktiv förvaltning – modellering av olika scenarier för CWD hos hjortdjur Henrik Andrén, Sveriges lantbruksuniversitet, Grimsö/Riddarhyttan. Anslag: 250 000 kronor. Scandcam – utveckling av viltkameraövervakning för flerartsövervakning Jonas Kindberg, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå. Anslag: 1 000 000 kronor. Populationsuppskattning klövdjur Göran Spong, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå. Anslag: 350 000 kronor.