Jaktnyheter

Nya utfodringsregler beslutade

Ett beslut om förbud mot eller villkor för utfodring ska i huvudsak bara omfatta utfodring av klövvilt. Foto: Gettyimage

Regeringen har velat ändra i reglerna för utfodring och i dag beslutades att länsstyrelsernas möjlighet att förbjuda och eller ställa villkor för utfodring av vilt begränsas.

"}}

Rent konkret innebär regeringens nya beslut om utfodring att förbud och villkor kring utfodring endast ska gälla klövviltsutfodring, eller om klövvilt utnyttjar en utfodring avsedd av annat vilt.

Regeringens beslut påverkar inte möjligheten att ha saltstenar, viltåkrar eller åtelplatser där foder används för att locka in vilt med syfte att skjuta dem.

Enligt beslutet har också Naturvårdsverket rätt att meddela föreskrifter för åteljakt för andra viltarter än vildsvin, som de i dag kan meddela föreskrifter för.

Ändringarna fanns med i propositionen Utfodring av vilt som riksdagen röstade igenom i för en vecka sedan.

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 oktober 2021, skriver Näringsdepartementet i ett pressmeddelande.