Jaktnyheter

Nya regler för skyddsjakt på varg försenas – av regeringen

De nya regler som ska göra skyddsjakten på varg mer träffsäker skjuts återigen på framtiden – denna gång genom ett helt nytt regeringsuppdrag, tillkommet mitt under pågående utredning. Foto: Shutterstock/Naturvårdsverket Montage: Jaktjournalen

Senast Naturvårdsverket föreslog nya kriterier för skyddsjakt på varg hände ingenting. Nu hinner verket inte ens utreda frågan klart på nytt, innan regeringen vill ha en ny översyn. Det betyder att nya kriterier för skyddsjakten försenas med minst tre månader.

"}}

Frågan om vad som ska gälla för skyddsjakt på varg i Sverige har stötts och blötts i många år – utan att reglerna för skyddsjakten ändrats.

Genomfördes aldrig

I samband med en utredning som genomfördes 2015 tog Naturvårdsverket fram förslag på flera förändringar. Verket ville bland annat omdefiniera begreppet ”närgångna vargar”, så att det går snabbare att få tillstånd att skyddsjaga vargar som uppehåller sig för nära bebyggelse.

De statliga utredarna föreslog även att större hänsyn ska tas till hur många vargar som finns i ett område då tillstånd för skyddsjakt tas under övervägande. Resonemanget går förenklat ut på att ribban för skyddsjakt på varg ska sänkas i landets mest vargrika områden, samtidigt som den höjs i områden med liten eller ingen vargpopulation.

Nytt uppdrag försenar

Naturvårdsverkets tjänstemän anser att de föreslagna förändringarna kan genomföras, utan att någon av de författningar som styr skyddsjakten behöver ändras. En ny tillämpning av det regelverk som redan finns är allt som krävs.

2015 gick frågan alltså i stå. Nu arbetar dock Naturvårdsverket på en uppsättning nya skyddsjaktkriterier.

I slutet av året skulle de ha presenterats. Men så blir det inte. Ännu en gång skjuter regeringen upp slutbehandlingen av frågan. Denna gång med ett nytt regeringsuppdrag i vilket landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg och hennes stab bland annat efterlyser förslag på författningsändringar. Något som tidningen Svensk Jakt var först med att berätta om.

Utför sina uppdrag

Enligt Carl-Johan Lindström, chef för Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet, ligger flera av de förslag som presenterades 2015 till grund för de nya kriterier som nu är under utarbetande. Och det nyligen tillkomna regeringsuppdraget kompletterar det verket redan arbetar med.

Carl-Johan Lindström
Carl-Johan Lindström.
Foto: Naturvårdsverket

För en utomstående kan det verka märkligt att regeringen ger ett nytt uppdrag till verket, trots att arbetet med skyddsjaktfrågan redan pågår för fullt. Men det är inget som Carl-Johan Lindström har synpunkter på.

– Naturvårdsverket arbetar enligt den roll vi har som nationell viltmyndighet, får vi ett uppdrag så utför vi det. Den översyn vi redan påbörjat ligger väl i linje med uppdraget vi nu har fått, säger han till tidningen Svensk Jakt.

Jaktjournalen söker landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg för en kommentar.