Jaktnyheter

Nya jaktprov på gång i Vorstehklubben

Vorstehens allsidighet kan framöver komma att dokumenteras via nya prov. Arkivfoto: Per Jonson
Stenkullen (JJ) De senaste dagarna har det diskuterats flitigt i fågelhundsgrupper på sociala medier. Orsaken är att Vorstehklubben just nu ska ta fram förslag på nya jaktprov med inspiration från Tyskland.
Initiativet grundar sig på en vilja från medlemmar att kunna bedöma vorstehns allsidighet. I exempelvis Tyskland bedöms inte vorstehen som i Sverige, specifikt på tryckande fågel. I Tyskland har man avelsgrundande bedömningar baserat på VJP-prov (Verbands Jugens Prüfung) och HZP-prov (Verbands Herbstzucht Prüfung). I dessa prov ska jakthundens nedärvda egenskaper bedömas som ungt rått ämne men också efter att dressyrarbetet påbörjats. Hundens skällande egenskaper bedöms, likaså dess vilja att stå, apportera och spåra. Vorstehklubbens regelgrupp har nu fått uppdrag av huvudstyrelsen att ta fram regler för en svensk motsvarighet till dessa prov. Arbetsnamnen är Unghundstest och Avelstest. På Facebook har vorstehägare sedan klubbtidningen uppmärksammade detta ventilerat förslagen om de nya proven. Både ris och ros delas ut. Många jägare i företrädelsevis södra Sverige som använder sina vorsteh till klövviltsjakt har länge uttryckt en vilja att dessa egenskaper ska kunna dokumenteras och ligga till grund för avelsutvärdering. Förslaget kommer efter remissrunda till lokalavdelningar redovisas på Fullmäktige 2019 där beslut om eventuellt införande tas.