Jaktnyheter

Nya jägarexamensprovet ses över efter klagomål

Det digitala provet i jägarexamen får kritik och Naturvårdsverket och Jägareförbundet meddelar att frågorna ses över och omarbetas kontinuerligt. Arkivbild: Gettyimages

Naturvårdsverkets personal öppnar nu för att omarbeta den teoretiska delen i det nya, digitala jägarexampensprovet. Detta eftersom det kommit in klagomål om att provet är för svårt.

"}}

Det nya teoriprovet har tagits fram tillsammans med jägarorganisationerna. Men det har bland annat kommit in klagomål på att provet är för svårt och har för akademiskt språk.

Carl Johan Lindström, chef på viltförvaltningsenheten i vid Naturvårdsverket, säger i ett pressmeddelande att ambitionen inte varit att göra provet svårare och menar att den ökade svårighetsgraden kan bero på flera saker.

– Det är fortfarande samma kunskapsområden som ligger till grund för frågorna och svaren går att finna i det utbildningsmaterial som jägarorganisationerna erbjuder. Det finns dock nu ett större urval av frågor som också representerar en större del av det som bedömts som relevant kunskap för en nybliven jägare, säger Carl-Johan Lindström i pressmeddelandet.

Pris för omprov står fast

Henrik Falk, jaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet, poängterar att provet ska mäta jaktkunskap och inte läsförståelse.

– Målsättningen är att löpande ”tvätta” frågeställningar och svarsalternativ, säger Henrik Falk i Naturvårdsverkets pressmeddelande.

Det finns i dagsläget inga planer att sänka provavgiften för de personer som misslyckas med provet.

– Naturvårdsverket tjänar inga pengar på provet utan de avgifter som betalas in går till att finansiera verksamheten kring jägarexamen, till exempel provledare och IT-system, säger Carl-Johan Lindström i pressmeddelandet.