Jaktnyheter

Nya beslut kring säljakt

Tilldelningarna och jaktområdena för säl är klart. Foto: Per Jonson

Nu presenterar Naturvårdsverket sitt beslut om licensjakt på gråsäl samt skyddsjakt på knubbsäl och vikare för kommande jaktperiod. Myndigheten meddelar att vissa lättnader gjorts för att effektivisera jakten.

"}}

I de nya villkoren för skyddsjakt på vikare och knubbsäl skrivs att jakten på dessa även ska kunna bedrivas inom 200 meter från fiskodlingar, fredningsområden och utsättningsplatser för fisk.

– De nya villkoren ger bättre förutsättningar att skydda fisket och känsliga fiskbestånd, säger Ebba Henning Planck, vilthandläggare på viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande. 

Besluten omfattar även nya geografiska områden där skyddsjakt får bedrivas och i vissa fall även en omfördelning av tillåtet antal sälar.

Skyddsjakt på vikare kommer bli lov även i Västernorrlands län efter att tidigare enbart ha varit tillåten i Norrbottens och Västerbottens län. Totalt får 420 stycken fällas och kvoten blir gemensam för de tre länen.

Tillåtet antal knubbsälar fördelas över aktuella län på samma sätt som tidigare, 560 stycken i Västra Götalands län, 200 stycken i Hallands län och 140 stycken i Skåne län där också området för skyddsjakten utökas öster till Ystad kommun.

Till skillnad från tidigare är tillåtet antal knubbsälar inte längre uppdelade i tre tidsperioder utan gäller över hela skyddsjaktperioden.

Antal gråsälar som får fällas under kommande licensjaktperiod är samma som föregående år. Även jaktområdena är de samma. 2.000 gråsälar får skjutas i licensjakten. Licensjaktperioden pågår fram till och med sista december i år.

– Vi avvaktar regeringens beslut om eventuell framtida licensjakt på gråsäl. När vi vet det får vi ta ställning till jakt på gråsäl i januari 2022, antingen som licensjakt eller skyddsjakt, säger Carl-Johan Lindström. 

Följande jakttider gäller för respektive art: 

Licensjakt, gråsäl: 20 april – 31 december 2021 

Skyddsjakt, knubbsäl: 20 april – 20 maj 2021 samt 16 juli 2021 – 19 april 2022 

Skyddsjakt, vikare: 1 maj 2021 – 31 januari 2022