Jaktnyheter

Ny viltmyndighet åter på tapeten

Ska svensk viltförvaltning skötas av helt egen myndighet med enkom fokus på jakt. Det är frågan som nu ska utredas. Arkivfoto: Per Jonson

Frågan om en ny viltmyndighet har legat och puttrat ett par år. Nu har en utredning tillsatts som ska pågå fram till januari 2025. Svenska Jägareförbundets ordförande Peter Eriksson ser både fördelar och risker med ny myndighet.

– I slutänden handlar det om vilka direktiv och mandat en ny myndighet skulle få. Det handlar om vilken syn regering och riksdag har på vilt och viltförvaltning, samt om vilt ska ses som en resurs eller som något som orsakar skador, säger han i ett pressmeddelande från Svenska Jägareförbundet och utvecklar sitt resonemang när Jaktjournalen ringer upp.

– Man kan ju egentligen bara sia om hur det kommer bli. Vi som jägareförbund vill ha en myndighet som gör det bättre för jakten och jägarna och inte bara exempelvis jobbar för att minska viltskador.

– I dag behandlas många jaktfrågor av flera myndigheter med olika syner. Genom en ny viltmyndighet skulle man kunna få ett bättre helhetsgrepp men då är det förstås viktigt att myndigheten blir en liten myndighet utan en med muskler så det inte blir mer byråkrati.

Den statligt tillsatta utredningen kommer ledas av Jämtlands länsråd Susanna Löfgren som tidigare var chef för viltförvaltningen på Naturvårdsverket. Utredningen ska redovisas senast i januari 2025.