Jaktnyheter

Ny vargattack i Halland

Samma dag som länsstyrelsen i Halland beslutade om ny skyddsjakt på varg upptäcktes ännu en vargattack mot en fårbesättning.
Även denna gång var det en gård i Älvsered som drabbades – Enligt informationen jag fick var det tre får som skadats av vargen, två av dem avlivades på plats. Det tredje skulle undersökas av veterinär. Sedan den 12 oktober är det här den femte attacken, säger Karin Valtinat, biträdande enhetschef på naturvårdsenheten, till pappersupplagan av Hallands Nyheter. Den första skyddsjakten genomfördes mellan 11 september och 6 oktober, men då klarade sig vargen undan. I den senast beslutade skyddsjakten väntar man nu på att de inblandade jägarna ska ha ett samrådsmöte och gå igenom beslutet. Sedan kan jakten starta.