Jaktnyheter

Ny styrelse i Svenska Stövarklubben

På fullmäktige nyligen valdes en helt ny styrelse till Svenska Stövarklubben. Till ordförande för klubben valdes Rolf Karlsson, tidigare lokalt engagerad i Dalarnas lokalklubb.

Rolf Karlsson satt i fram till 2013 som sekreterare i Dalarnas Stövarklubb. Rolf har jagat med stövare i 40 år men just nu finns ingen stövare i hemmet. Han hoppas kunna träda in som ordförare i klubben med frisk blick och inte ha några förutfattade meningar om hur klubbverksamheten skötts de senaste åren.

Det var under ett fullmäktige i augusti som den gamla styrelsen inte gavs ansvarsfrihet och mötet därmed avbröts. En intrimstyrelse skapades och arbetet har sedan dess fokuserat på att få igång klubbverksamheten igen.

Den 10 november hölls så fortsättningen på det avbrutna fullmäktiget och en ny styrelse med Rolf Karlsson i spetsen kunde väljas in. Den gamla styrelsen gavs också ansvarsfrihet och det konstaterades att det inte funnits några oegenligheter.

Den nya styrelsen består av stövarjägare med lokal förankring. Peter Hermansson vice ordförande och medlems-ungdomsansvarig, Lill Wiklund kassör, Marita Lithander sekreterare, Petra Högberg medlems-ungdomsansvarig, Tomas Eriksson utställningsansvarig, Daniel Bolin avelsansvarig, Leif Lundholm It-ansvarig, Tomas
Larsson regelansvarig.